Văn phòng Cát Bà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Cát Bà ngày 09/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cat Ba Discovery 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Cat Ba Discovery 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Văn phòng Cát Bà Bến Xe Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 450.000
Daiichi Travel 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Ninh Bình (Bến thuyền Tam Cốc) Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Full Moon 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 250.000
Discovery Travel 09:00 - 13:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Cat Ba Discovery 08:00 - 11:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Ninh Bình Ghế ngồi 29 chỗ 280.000
Cat Ba Discovery 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Discovery Travel 08:00 - 12:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Daiichi Travel 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Ninh Bình (Bến thuyền Tam Cốc) Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Full Moon 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 250.000
Discovery Travel 08:00 - 18:45
Thời gian: 10:45
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Sapa Giường nằm 46 chỗ 500.000
Daiichi Travel 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Ninh Bình (Bến thuyền Tam Cốc) Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Cat Ba Discovery 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Discovery Travel 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Discovery Travel 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Ninh Bình Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Full Moon 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 250.000
Discovery Travel 15:00 - 19:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Daiichi Travel 09:00 - 11:40
Thời gian: 02:40
Văn phòng Cát Bà Cổng Big C Ninh Bình Ghế ngồi 29 chỗ 300.000