Văn phòng Cát Bà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Cát Bà ngày 28/05/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Good morning Cát Bà 09:00 - 12:25
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Cat Ba Discovery 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Văn phòng Cát Bà Bến Xe Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 450.000
Cat Ba Discovery 08:00 - 11:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Ninh Bình Ghế ngồi 29 chỗ 280.000
Good morning Cát Bà 12:30 - 15:55
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Daiichi Travel 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Ninh Bình (Bến thuyền Tam Cốc) Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Cat Ba Discovery 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Daiichi Travel 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Ninh Bình (Bến thuyền Tam Cốc) Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Daiichi Travel 09:00 - 11:40
Thời gian: 02:40
Văn phòng Cát Bà Cổng Big C Ninh Bình Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Cat Ba Discovery 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Good morning Cát Bà 09:00 - 21:30
Thời gian: 12:30
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Hà Giang Limousine 12 chỗ VIP / Ghế ngồi 34 chỗ 667.000
Good morning Cát Bà 16:30 - 21:00
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Khách sạn Thế Long Limousine 9 chỗ 414.000
Cat Ba Discovery 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Daiichi Travel 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Ninh Bình (Bến thuyền Tam Cốc) Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Good morning Cát Bà 16:00 - 19:25
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 12:00
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Khách sạn Thế Long Limousine 9 chỗ 414.000