Văn phòng Cát Bà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Cát Bà ngày 23/09/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cát Bà Express 12:30 - 15:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Discovery Travel 08:00 - 12:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Good morning Cát Bà 12:30 - 15:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Discovery Travel 09:00 - 13:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Good morning Cát Bà 16:00 - 18:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Discovery Travel 15:00 - 19:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Cát Bà Express 15:45 - 19:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Discovery Travel 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Good morning Cát Bà 09:00 - 11:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Discovery Travel 16:00 - 02:45
Thời gian: 10:45
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Sapa Giường nằm 46 chỗ 500.000
Cát Bà Express 09:00 - 12:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Discovery Travel 08:00 - 18:45
Thời gian: 10:45
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Sapa Giường nằm 46 chỗ 500.000
Discovery Travel 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Ninh Bình Ghế ngồi 29 chỗ 350.000