Văn phòng Cát Bà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Cát Bà ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kết Đoàn 16:00 - 02:45
Thời gian: 10:45
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Sapa Giường nằm 46 chỗ 500.000
Daiichi Travel 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Tam Coc Bungalow Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Good morning Cát Bà 09:00 - 12:25
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 240.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 12:00
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Khách sạn Thế Long Limousine 9 chỗ VIP 414.000
Discovery Travel 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Good morning Cát Bà 12:30 - 15:55
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 240.000
Good morning Cát Bà 16:30 - 21:00
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Khách sạn Thế Long Limousine 9 chỗ VIP 414.000
Daiichi Travel 16:00 - 19:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Tam Coc Bungalow Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Good morning Cát Bà 16:00 - 19:25
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 240.000
Discovery Travel 08:00 - 12:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Discovery Travel 15:00 - 19:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Kết Đoàn 08:00 - 18:45
Thời gian: 10:45
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Sapa Giường nằm 46 chỗ 500.000
Discovery Travel 09:00 - 13:30
Thời gian: 04:30
Văn phòng Cát Bà Điểm chờ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 350.000
Good morning Cát Bà 09:00 - 16:20
Thời gian: 07:20
Văn phòng Cát Bà Văn Phòng Hà Giang Limousine 12 chỗ VIP / Ghế ngồi 34 chỗ 667.000
Daiichi Travel 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Tam Coc Bungalow Ghế ngồi 29 chỗ 300.000
Daiichi Travel 09:00 - 11:40
Thời gian: 02:40
Văn phòng Cát Bà Cổng Big C Ninh Bình Ghế ngồi 29 chỗ 300.000