Vạn Ninh, Vạn Giã

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vạn Ninh, Vạn Giã ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 20:30 - 03:15
Thời gian: 06:45
Vạn Ninh, Vạn Giã Quảng Ngãi QL 1A Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 21:00 - 00:00
Thời gian: 03:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 190.000
Liên Hưng 20:30 - 00:00
Thời gian: 03:30
Vạn Ninh, Vạn Giã Qui Nhơn QL1A Giường nằm 45 chỗ 190.000
Liên Hưng 21:00 - 04:30
Thời gian: 07:30
Vạn Ninh, Vạn Giã Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 20:30 - 08:30
Thời gian: 12:00
Vạn Ninh, Vạn Giã Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 45 chỗ 308.000
Liên Hưng 20:30 - 06:00
Thời gian: 09:30
Vạn Ninh, Vạn Giã Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 240.000