Uông Bí

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Uông Bí ngày 21/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Sơn Anh 10:50 - 01:40
Thời gian: 14:50
Uông Bí Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Sơn Anh 10:50 - 04:40
Thời gian: 17:50
Uông Bí Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 450.000
Việt Sơn Anh 10:50 - 23:40
Thời gian: 12:50
Uông Bí Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 300.000
Việt Sơn Anh 10:50 - 20:40
Thời gian: 09:50
Uông Bí Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 250.000
Việt Sơn Anh 10:50 - 02:40
Thời gian: 15:50
Uông Bí Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 400.000
Việt Sơn Anh 10:50 - 19:10
Thời gian: 08:20
Uông Bí Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000