Tuy Hoà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tuy Hoà ngày 21/05/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Thuận Thảo 08:30 - 16:30
Thời gian: 08:00
Tuy Hoà Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tân Dũng Tiến 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Tuy Hoà Bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh Limousine giường phòng 22 chỗ 440.000
Phúc Thuận Thảo 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Tuy Hoà Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
Tuy Hoà Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Tuy Hoà Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 70.000
Phúc Thuận Thảo 08:30 - 10:30
Thời gian: 02:00
Tuy Hoà Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 75.000
Phúc Thuận Thảo 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Tuy Hoà Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 13:30 - 15:00
Thời gian: 01:30
Tuy Hoà Quy Nhơn Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Thuận Thảo 13:30 - 15:30
Thời gian: 02:00
Tuy Hoà Nha Trang Ghế ngồi 45 chỗ 75.000