Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng ngày 09/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 15:00 - 05:30
Thời gian: 14:30
Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng Nhà thờ thánh Anton Vũ Thư Giường nằm 40 chỗ 330.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng Nhà hàng Xứ Nghệ ngã 3 tránh TP Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 15:00 - 04:30
Thời gian: 13:30
Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng BigC Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 15:00 - 06:30
Thời gian: 15:30
Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng Chợ Quán Toan - Hải Phòng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng BigC Nam Định Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 15:00 - 03:00
Thời gian: 12:00
Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng BigC Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 270.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 15:00 - 09:30
Thời gian: 18:30
Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng Bến Xe Khách Cái Rồng Giường nằm 40 chỗ 500.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 15:00 - 08:30
Thời gian: 17:30
Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 40 chỗ 500.000