Thị xã Phủ Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thị xã Phủ Lý ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Tịnh 13:20 - 16:10
Thời gian: 02:50
Thị xã Phủ Lý Thị xã Hoàng Mai Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 13:20 - 16:30
Thời gian: 03:10
Thị xã Phủ Lý Đường 36 Giường nằm 44 chỗ 120.000
Mận Tịnh 13:20 - 15:00
Thời gian: 01:40
Thị xã Phủ Lý Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 100.000
Mận Tịnh 13:20 - 15:40
Thời gian: 02:20
Thị xã Phủ Lý Tĩnh Gia Giường nằm 44 chỗ 100.000