Thị trấn Nam Đàn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thị trấn Nam Đàn ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Hoàng Gia 19:45 - 23:00
Thời gian: 03:15
Thị trấn Nam Đàn Thị xã Kỳ Anh Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hải Hoàng Gia 19:45 - 03:00
Thời gian: 07:15
Thị trấn Nam Đàn Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Hải Hoàng Gia 19:45 - 06:15
Thời gian: 10:30
Thị trấn Nam Đàn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Hoàng Gia 19:45 - 01:00
Thời gian: 05:15
Thị trấn Nam Đàn Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Hải Hoàng Gia 19:45 - 22:00
Thời gian: 02:15
Thị trấn Nam Đàn Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 50.000
Hải Hoàng Gia 19:45 - 04:15
Thời gian: 08:30
Thị trấn Nam Đàn Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000