Thành phố Hạ Long

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thành phố Hạ Long ngày 21/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đức Lộc Limousine 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Thành phố Hạ Long Thái Bình Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 05:00 - 08:05
Thời gian: 03:05
Thành phố Hạ Long Xuân Trường Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 05:00 - 08:15
Thời gian: 03:15
Thành phố Hạ Long Hải Hậu Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Thành phố Hạ Long Thái Bình Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 05:00 - 07:55
Thời gian: 02:55
Thành phố Hạ Long Trực Ninh Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 15:00 - 17:00
Thời gian: 02:00
Thành phố Hạ Long Thái Bình Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Thành phố Hạ Long Thái Bình Limousine 9 chỗ 200.000