Thành phố Bắc Ninh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thành phố Bắc Ninh ngày 01/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Green Limousine 10:02 - 11:02
Thời gian: 01:00
Thành phố Bắc Ninh Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Vạn Lục Tùng 15:30 - 02:45
Thời gian: 11:15
Thành phố Bắc Ninh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Green Limousine 14:02 - 15:02
Thời gian: 01:00
Thành phố Bắc Ninh Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Vạn Lục Tùng 15:30 - 03:45
Thời gian: 12:15
Thành phố Bắc Ninh Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Green Limousine 08:32 - 09:32
Thời gian: 01:00
Thành phố Bắc Ninh Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Vạn Lục Tùng 15:30 - 00:45
Thời gian: 09:15
Thành phố Bắc Ninh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Green Limousine 15:02 - 16:02
Thời gian: 01:00
Thành phố Bắc Ninh Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Vạn Lục Tùng 15:30 - 05:15
Thời gian: 13:45
Thành phố Bắc Ninh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine 34 Giường VIP 460.000
Green Limousine 06:32 - 07:32
Thời gian: 01:00
Thành phố Bắc Ninh Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 16:02 - 17:02
Thời gian: 01:00
Thành phố Bắc Ninh Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 07:02 - 08:02
Thời gian: 01:00
Thành phố Bắc Ninh Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 18:32 - 19:32
Thời gian: 01:00
Thành phố Bắc Ninh Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000