Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vân Tuyến 00:00 - 07:15
Thời gian: 07:15
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 10:15
Thời gian: 10:15
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 06:35
Thời gian: 06:35
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Vòng xoay Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 03:05
Thời gian: 03:05
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 13:45
Thời gian: 13:45
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Tam Kỳ Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 20:35
Thời gian: 20:35
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 23:05
Thời gian: 23:05
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã ba Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 00:45
Thời gian: 00:45
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 07:15
Thời gian: 07:15
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 10:15
Thời gian: 10:15
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 06:35
Thời gian: 06:35
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 03:05
Thời gian: 03:05
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 13:45
Thời gian: 13:45
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 20:35
Thời gian: 20:35
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 23:05
Thời gian: 23:05
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã ba Thành Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 00:45
Thời gian: 00:45
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 15:15
Thời gian: 15:15
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 12:15
Thời gian: 12:15
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 18:35
Thời gian: 18:35
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 15:15
Thời gian: 15:15
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 12:15
Thời gian: 12:15
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 18:35
Thời gian: 18:35
Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0