Tam Kỳ

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tam Kỳ ngày 08/12/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hồng Sơn (Phú Yên) 21:15 - 04:20
Thời gian: 07:05
Tam Kỳ Bến xe Phú Lâm Giường nằm 41 chỗ 200.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 04:50
Thời gian: 09:20
Tam Kỳ Buôn Hồ Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 19:30 - 06:15
Thời gian: 10:45
Tam Kỳ Bến xe Krông Bông Limousine 32 Phòng 300.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 02:50
Thời gian: 07:20
Tam Kỳ Phú Nhơn Giường nằm 44 chỗ 200.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 15:00 - 05:55
Thời gian: 14:55
Tam Kỳ Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 270.000
Cẩm Vân 11:30 - 04:30
Thời gian: 17:00
Tam Kỳ Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 06:10
Thời gian: 10:40
Tam Kỳ Cư Kuin Giường nằm 44 chỗ 240.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Tam Kỳ VP Buôn Ma Thuột Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 19:30 - 04:05
Thời gian: 08:35
Tam Kỳ M`Đrăk Limousine 32 Phòng 300.000
Thuận An 18:50 - 01:20
Thời gian: 06:30
Tam Kỳ Pleiku Giường nằm 34 chỗ 300.000
Kim Anh 19:15 - 05:15
Thời gian: 10:00
Tam Kỳ Km 38 Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 21:00 - 05:35
Thời gian: 08:35
Tam Kỳ M`Đrăk VIP Limousine 22 Chỗ (Thaco) 400.000
Thuận An 18:50 - 03:55
Thời gian: 09:05
Tam Kỳ Ea H'leo Giường nằm 34 chỗ 300.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Tam Kỳ Chư Sê Giường nằm 44 chỗ 200.000
Kim Anh 19:30 - 00:25
Thời gian: 04:55
Tam Kỳ Qui Nhơn Limousine 32 Phòng 300.000
Kim Anh 19:15 - 03:50
Thời gian: 08:35
Tam Kỳ M`Đrăk Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 21:00 - 08:00
Thời gian: 11:00
Tam Kỳ Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột VIP Limousine 22 Chỗ (Thaco) 400.000
Thuận An 18:50 - 04:50
Thời gian: 10:00
Tam Kỳ Buôn Hồ Giường nằm 34 chỗ 300.000
Thuận An 18:50 - 02:25
Thời gian: 07:35
Tam Kỳ Phú Nhơn Giường nằm 34 chỗ 300.000
Hồng Sơn (Phú Yên) 21:15 - 23:00
Thời gian: 01:45
Tam Kỳ Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 41 chỗ 200.000
Kim Anh 21:00 - 07:00
Thời gian: 10:00
Tam Kỳ Km 38 VIP Limousine 22 Chỗ (Thaco) 400.000
Thuận An 18:50 - 10:50
Thời gian: 16:00
Tam Kỳ Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 34 chỗ 300.000
Kim Anh 19:30 - 05:05
Thời gian: 09:35
Tam Kỳ Km 38 Limousine 32 Phòng 300.000
Thuận An 18:50 - 01:50
Thời gian: 07:00
Tam Kỳ Chư Sê Giường nằm 34 chỗ 300.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 06:40
Thời gian: 11:10
Tam Kỳ Lắk Giường nằm 44 chỗ 240.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 03:50
Thời gian: 08:20
Tam Kỳ Ea H`Leo Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 19:30 - 07:41
Thời gian: 12:11
Tam Kỳ Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Limousine 32 Phòng 300.000
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột) 19:30 - 02:00
Thời gian: 06:30
Tam Kỳ Pleiku Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hồng Sơn (Phú Yên) 21:15 - 02:40
Thời gian: 05:25
Tam Kỳ Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 41 chỗ 200.000