Sở Sao

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sở Sao ngày 20/02/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
San Hiền 04:00 - 01:30
Thời gian: 21:30
Sở Sao Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 600.000
San Hiền 04:00 - 22:00
Thời gian: 18:00
Sở Sao Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 44 chỗ 600.000
San Hiền 04:00 - 09:00
Thời gian: 05:00
Sở Sao Văn phòng Yên Thành Giường nằm 44 chỗ 600.000
San Hiền 04:00 - 03:30
Thời gian: 23:30
Sở Sao Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 600.000
San Hiền 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Sở Sao Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 600.000
San Hiền 04:00 - 08:00
Thời gian: 04:00
Sở Sao Vinh Giường nằm 44 chỗ 600.000
San Hiền 04:00 - 00:00
Thời gian: 20:00
Sở Sao Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 600.000