Sài Gòn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sài Gòn ngày 20/05/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Anh (Vinh) 20:00 - 11:10
Thời gian: 15:10
Sài Gòn Quảng Ngãi Giường 44 chỗ 280.000
Vy Vân 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ (VIP) 250.000
Hoa Nho 15:30 - 01:30
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Tuy Hòa Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hoa Nho 15:30 - 03:30
Thời gian: 12:00
Sài Gòn Quy Nhơn Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hoàng Anh (Vinh) 20:00 - 14:40
Thời gian: 18:40
Sài Gòn Đà Nẵng Giường 44 chỗ 400.000
Hoa Nho 15:30 - 05:30
Thời gian: 14:00
Sài Gòn Văn Phòng Tam Quan Giường nằm 44 chỗ 250.000
Tâm Quốc Mỹ 06:00 - 10:10
Thời gian: 04:10
Sài Gòn Bến xe Tân Hồng Sơ đồ 16 chỗ 100.000
Hoàng Anh (Vinh) 20:00 - 23:40
Thời gian: 03:40
Sài Gòn Nghệ An Giường 44 chỗ 600.000
Tâm Quốc Mỹ 06:00 - 09:40
Thời gian: 03:40
Sài Gòn Bến xe Tân Phước Sơ đồ 16 chỗ 100.000
Hoàng Anh (Vinh) 20:00 - 21:40
Thời gian: 01:40
Sài Gòn Cầu Bến Thủy 2 Giường 44 chỗ 600.000
Vy Vân 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ (VIP) 250.000