Sa Đéc

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sa Đéc ngày 20/04/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 19:00 - 07:30
Thời gian: 12:30
Sa Đéc Ngã 3 Thành Giường nằm 45 chỗ 330.000
Hoàng Nga 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Sa Đéc Bến xe Miền Tây Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Liên Hưng 19:00 - 09:00
Thời gian: 14:00
Sa Đéc Bến xe Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 360.000
Lê Hải 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Sa Đéc Bến xe Châu Đốc Giường Nằm 41 Chỗ 220.000
Liên Hưng 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Sa Đéc Chợ Lương Sơn Giường nằm 45 chỗ 290.000
Lê Hải 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Sa Đéc Long Xuyên Giường Nằm 41 Chỗ 220.000
Liên Hưng 19:00 - 06:30
Thời gian: 11:30
Sa Đéc Bưu điện Cam Lâm Giường nằm 45 chỗ 330.000
Lê Hải 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Sa Đéc Bến xe Khánh Bình Giường Nằm 41 Chỗ 220.000
Liên Hưng 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Sa Đéc Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Sa Đéc Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Sa Đéc Vp Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 310.000