Quy Nhơn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quy Nhơn ngày 14/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoa Nho 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Quy Nhơn Bình Thạnh Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hoàng Huy 15:20 - 02:25
Thời gian: 11:05
Quy Nhơn Ngã 3 Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 350.000
Bình Minh Tải 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Quy Nhơn Nha Trang Limousine Giường phòng 22 chỗ 470.000
Xuân Hải 17:00 - 00:30
Thời gian: 07:30
Quy Nhơn VP Lâm Đồng Giường nằm 46 chỗ 220.000
Hoàng Huy 19:21 - 03:06
Thời gian: 07:45
Quy Nhơn Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Limousine giường phòng 22 chỗ 450.000
Hoàng Huy 19:21 - 01:06
Thời gian: 05:45
Quy Nhơn Phan Rang (dọc quốc lộ 1A) Limousine giường phòng 22 chỗ 450.000
Hoa Nho Limousine 17:15 - 05:15
Thời gian: 12:00
Quy Nhơn Bình Thạnh Limousine giường phòng 22 chỗ 450.000
Hoàng Huy 19:20 - 06:05
Thời gian: 10:45
Quy Nhơn Công Viên 30/4 Limousine giường phòng 22 chỗ 450.000
Bình Minh Tải 18:30 - 22:30
Thời gian: 04:00
Quy Nhơn Nha Trang Limousine Giường phòng 22 chỗ 470.000
Xuân Hải 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Quy Nhơn Bến Xe Đức Long - Bảo Lộc Giường nằm 46 chỗ 220.000
Hoàng Huy 19:22 - 03:07
Thời gian: 07:45
Quy Nhơn Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hoàng Huy 19:22 - 01:07
Thời gian: 05:45
Quy Nhơn Phan Rang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 270.000
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 17:33
Thời gian: 23:32
Quy Nhơn Bến xe Vĩnh Bảo Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hoàng Huy (Quảng Ngãi) 15:20 - 07:40
Thời gian: 16:20
Quy Nhơn Bến xe Tân Châu Giường nằm 44 chỗ 300.000
Hoàng Huy 19:21 - 06:06
Thời gian: 10:45
Quy Nhơn Công Viên 30/4 Limousine giường phòng 22 chỗ 450.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 21:25 - 05:55
Thời gian: 08:30
Quy Nhơn Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 240.000
Hoàng Huy 15:20 - 23:05
Thời gian: 07:45
Quy Nhơn Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 350.000
Hoàng Huy 15:20 - 21:05
Thời gian: 05:45
Quy Nhơn Phan Rang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 350.000
Hoàng Huy 15:20 - 05:55
Thời gian: 14:35
Quy Nhơn Bến Xe Bến Tre Giường nằm 44 chỗ 350.000
Hoàng Huy 15:20 - 06:40
Thời gian: 15:20
Quy Nhơn Bến xe Tây Ninh Giường nằm 44 chỗ 300.000
Hoàng Huy 19:20 - 06:25
Thời gian: 11:05
Quy Nhơn Ngã 3 Vũng Tàu Limousine giường phòng 22 chỗ 450.000
Xuân Hải 16:00 - 23:30
Thời gian: 07:30
Quy Nhơn VP Lâm Đồng Giường nằm 46 chỗ 220.000
Xuân Hải 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Quy Nhơn Cây Xăng 19 Hùng Vương Giường nằm 46 chỗ 220.000
Hoàng Huy 19:23 - 03:08
Thời gian: 07:45
Quy Nhơn Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hoàng Huy 19:23 - 01:08
Thời gian: 05:45
Quy Nhơn Phan Rang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 270.000
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 18:03
Thời gian: 00:02
Quy Nhơn Bến xe Thượng Lý Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hoàng Huy 15:20 - 05:25
Thời gian: 14:05
Quy Nhơn Tiền Giang Giường nằm 44 chỗ 350.000
Hoàng Huy 19:21 - 06:26
Thời gian: 11:05
Quy Nhơn Ngã 3 Vũng Tàu Limousine giường phòng 22 chỗ 450.000
Xuân Hải 16:00 - 01:00
Thời gian: 09:00
Quy Nhơn Bến Xe Đức Long - Bảo Lộc Giường nằm 46 chỗ 220.000
Hoàng Huy 15:20 - 23:40
Thời gian: 08:20
Quy Nhơn Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hoàng Huy 15:20 - 21:40
Thời gian: 06:20
Quy Nhơn Phan Rang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hoàng Huy 15:20 - 04:10
Thời gian: 12:50
Quy Nhơn Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 270.000
Bình Minh Tải 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Quy Nhơn Bến xe Miền Đông Limousine Giường phòng 22 chỗ 470.000
Hoàng Huy 15:20 - 02:05
Thời gian: 10:45
Quy Nhơn Công Viên 30/4 Giường nằm 44 chỗ 350.000
Xuân Hải 17:00 - 22:30
Thời gian: 05:30
Quy Nhơn Đèo Khánh Lê Giường nằm 46 chỗ 220.000
Xuân Hải 16:00 - 23:00
Thời gian: 07:00
Quy Nhơn Cây Xăng 19 Hùng Vương Giường nằm 46 chỗ 220.000
Hoàng Huy 19:20 - 03:05
Thời gian: 07:45
Quy Nhơn Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Limousine giường phòng 22 chỗ 450.000
Hoàng Huy 19:20 - 01:05
Thời gian: 05:45
Quy Nhơn Phan Rang (dọc quốc lộ 1A) Limousine giường phòng 22 chỗ 450.000