Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tân Kim Chi 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 310.000
Bảo Yến (Huế) 10:00 - 13:30
Thời gian: 03:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 44 chỗ 150.000
Việt Sơn Anh 17:30 - 09:10
Thời gian: 15:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 350.000
Tân Kim Chi 22:30 - 04:00
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) BigC Thanh Hóa Limousine 34 giường VIP 400.000
Hiếu Viện 10:00 - 08:20
Thời gian: 22:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Dũng Anh 22:30 - 15:30
Thời gian: 17:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Khách Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 400.000
Dương Vũ 19:45 - 03:05
Thời gian: 07:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 350.000
Dũng Anh 23:10 - 07:40
Thời gian: 08:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Anh Sơn Giường nằm 44 chỗ 260.000
Vân Khôi 18:30 - 05:00
Thời gian: 10:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hiếu Viện 10:00 - 09:00
Thời gian: 23:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Việt Sơn Anh 17:30 - 10:10
Thời gian: 16:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 350.000
Dương Vũ 19:45 - 01:45
Thời gian: 06:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 350.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Đắk Đoa Giường nằm 44 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 20:00 - 08:05
Thời gian: 12:05
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Từ Sơn Limousine 34 Giường VIP 460.000
Dũng Anh 23:10 - 07:10
Thời gian: 08:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đô Lương Giường nằm 44 chỗ 210.000
San Hiền 12:00 - 09:30
Thời gian: 21:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Sở Sao Giường nằm 44 chỗ 600.000
Vạn Lục Tùng 20:00 - 07:15
Thời gian: 11:15
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 20:00 - 09:20
Thời gian: 13:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Sao Đỏ Limousine 34 Giường VIP 460.000
Việt Sơn Anh 17:30 - 08:20
Thời gian: 14:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 350.000
Tân Kim Chi 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) BigC Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 310.000
Hiếu Viện 10:30 - 08:50
Thời gian: 22:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 17:00 - 03:30
Thời gian: 10:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Kon Tum (Quốc lộ 14) Giường nằm 44 chỗ 300.000
Vân Khôi 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Dũng Anh 23:10 - 06:10
Thời gian: 07:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Yên Thành Giường nằm 44 chỗ 200.000
Tân Kim Chi 23:15 - 06:45
Thời gian: 07:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 310.000
Dương Vũ 19:45 - 04:55
Thời gian: 09:10
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 350.000
Bảo Yến (Huế) 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 120.000
Tân Kim Chi 23:15 - 04:45
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) BigC Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 310.000
San Hiền 12:00 - 08:00
Thời gian: 20:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Trạm Xăng Dầu Suối Linh Giường nằm 44 chỗ 600.000
San Hiền 12:00 - 00:30
Thời gian: 12:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quốc Lộ 1A Giường nằm 44 chỗ 500.000
Vạn Lục Tùng 20:00 - 05:45
Thời gian: 09:45
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Ninh Bình Limousine 34 Giường VIP 460.000
Dũng Anh 23:10 - 04:40
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 20:00 - 07:45
Thời gian: 11:45
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Hiệp Limousine 34 Giường VIP 460.000
Dương Vũ 19:45 - 04:25
Thời gian: 08:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 350.000
Hiếu Viện 10:30 - 09:25
Thời gian: 22:55
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Chợ Đầu Mối Thủ Đức Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Vạn Lục Tùng 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Limousine 34 Giường VIP 460.000
Bảo Yến (Huế) 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 100.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 20:00 - 07:45
Thời gian: 11:45
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Hiệp Limousine 34 Giường VIP 460.000
Dũng Anh 23:10 - 05:40
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Nghi Lộc Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hiếu Viện 10:30 - 10:25
Thời gian: 23:55
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe khách Bến Cát Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Tân Kim Chi 22:30 - 06:00
Thời gian: 07:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Limousine 34 giường VIP 400.000
Bảo Yến (Huế) 10:00 - 15:00
Thời gian: 05:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Việt Sơn Anh 17:30 - 12:40
Thời gian: 19:10
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 400.000
Vân Khôi 18:30 - 02:10
Thời gian: 07:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ia Grai Giường nằm 44 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 20:00 - 08:20
Thời gian: 12:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Thành phố Bắc Ninh Limousine 34 Giường VIP 460.000
Bảo Yến (Huế) 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh Giường nằm 44 chỗ 180.000
Dũng Anh 23:10 - 09:10
Thời gian: 10:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Con Cuông Giường nằm 44 chỗ 270.000