Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 15:45 - 04:15
Thời gian: 12:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 0
Chiến Thế 05:00 - 04:10
Thời gian: 23:10
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Văn phòng Hồ Chí Minh Giường nằm 38 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 14:30
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:15 - 05:05
Thời gian: 14:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:30 - 06:10
Thời gian: 15:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 23:05
Thời gian: 08:05
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Tín Nghĩa 00:00 - 02:00
Thời gian: 02:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hải Hoàng Gia 00:00 - 03:15
Thời gian: 03:15
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 21:50
Thời gian: 21:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 19:20
Thời gian: 10:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 02:20
Thời gian: 18:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:45 - 01:00
Thời gian: 09:15
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Dũng Anh 00:00 - 08:00
Thời gian: 08:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đô Lương Giường nằm 44 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 07:30
Thời gian: 07:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Con Cuông Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 01:30
Thời gian: 16:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 03:30
Thời gian: 12:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 23:00
Thời gian: 23:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe An Sương Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:30 - 09:40
Thời gian: 19:10
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:30 - 07:10
Thời gian: 16:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 0
Tân Kim Chi 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) BigC Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 21:20
Thời gian: 12:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 22:20
Thời gian: 14:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 17:50
Thời gian: 09:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 18:20
Thời gian: 18:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 40 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 00:15
Thời gian: 09:15
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Dũng Anh 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Yên Thành Giường nằm 44 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nam Đàn Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 00:00
Thời gian: 16:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Kim Chi 265 00:00 - 07:30
Thời gian: 07:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Limousine 34 Giường VIP 0
A Ba 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Thanh Sơn 00:00 - 09:30
Thời gian: 09:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Giáp Bát Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Queen Cafe 13:00 - 00:30
Thời gian: 11:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Số 208 Trần Quang Khải Giường nằm 38 chỗ - WC 0
Tín Nghĩa 09:00 - 08:00
Thời gian: 23:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:00 - 05:40
Thời gian: 15:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:15 - 06:55
Thời gian: 16:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:45 - 23:50
Thời gian: 08:05
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 11:50
Thời gian: 11:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 00:00 - 21:50
Thời gian: 21:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 14:20
Thời gian: 14:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã ba Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 03:50
Thời gian: 18:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 01:15
Thời gian: 10:15
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Nam Định Giường nằm 46 chỗ 0
Dũng Anh 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Nghi Lộc Giường nằm 44 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đô Lương Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Anh Sơn Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Tân Kim Chi 00:00 - 08:00
Thời gian: 08:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 00:00 - 04:00
Thời gian: 04:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 07:20
Thời gian: 23:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 22:30
Thời gian: 22:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 14:30
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:00 - 04:50
Thời gian: 14:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:15 - 05:55
Thời gian: 15:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 02:00
Thời gian: 11:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Hải Hoàng Gia 00:00 - 01:15
Thời gian: 01:15
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 0
A Ba 00:00 - 11:50
Thời gian: 11:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 21:50
Thời gian: 21:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Vòng xoay Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 00:00 - 14:20
Thời gian: 14:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 09:50
Thời gian: 09:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:45 - 02:00
Thời gian: 10:15
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Nam Định Giường nằm 46 chỗ 0
Vân Khôi 00:00 - 09:00
Thời gian: 09:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Thành phố Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Dũng Anh 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 08:30
Thời gian: 08:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Hòa Bình Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 16:00
Thời gian: 16:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 03:00
Thời gian: 03:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe khách Kỳ Anh Limousine giường phòng 34 chỗ 0
A Ba 00:00 - 22:30
Thời gian: 22:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Tam Kỳ Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:15 - 09:25
Thời gian: 19:10
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:00 - 09:10
Thời gian: 19:10
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:45 - 02:45
Thời gian: 11:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Vân Khôi 00:00 - 07:40
Thời gian: 07:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 11:50
Thời gian: 11:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 07:20
Thời gian: 22:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 14:20
Thời gian: 14:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã ba Thành Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 00:00 - 09:50
Thời gian: 09:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 18:20
Thời gian: 18:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Kim Chi 265 00:00 - 06:15
Thời gian: 06:15
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Ninh Bình Limousine 34 Giường VIP 0
Dũng Anh 00:00 - 08:30
Thời gian: 08:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Anh Sơn Giường nằm 44 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Cầu Bến Thủy 2 Limousine giường phòng 34 chỗ 0
A Ba 00:00 - 16:00
Thời gian: 16:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Khôi 00:00 - 10:30
Thời gian: 10:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 04:00
Thời gian: 04:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Hà Tĩnh Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 22:30
Thời gian: 22:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:30 - 05:20
Thời gian: 14:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:00 - 06:40
Thời gian: 16:40
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 0
Kim Chi 265 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Limousine 34 Giường VIP 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 19:50
Thời gian: 11:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 05:50
Thời gian: 21:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 23:50
Thời gian: 14:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 09:50
Thời gian: 09:50
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 00:00 - 18:20
Thời gian: 18:20
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Tân Kim Chi 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 0
Dũng Anh 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Con Cuông Giường nằm 44 chỗ 0
Cúc Mừng 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Chương Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 16:00
Thời gian: 16:00
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0