Quảng Trị (dọc QL 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Trị (dọc QL 1A) ngày 17/01/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Dương Vũ 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Quảng Trị (dọc QL 1A) Quảng Bình (Dọc QL) Giường nằm 46 chỗ 0
Dương Vũ 14:15 - 01:30
Thời gian: 11:15
Quảng Trị (dọc QL 1A) Thái Bình (Dọc QL) Giường nằm 44 chỗ 0
Dương Vũ 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Quảng Trị (dọc QL 1A) Quảng Bình (Dọc QL) Giường nằm 44 chỗ 0
Quỳnh Hằng 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Quảng Trị (dọc QL 1A) BXTT Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Dương Vũ 14:15 - 01:00
Thời gian: 10:45
Quảng Trị (dọc QL 1A) Nam Định (Dọc QL) Giường nằm 44 chỗ 0
Dương Vũ 14:15 - 02:15
Thời gian: 12:00
Quảng Trị (dọc QL 1A) Bến xe Thượng Lý Giường nằm 44 chỗ 0