Quảng Trị

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Trị ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 22:50
Thời gian: 06:30
Quảng Trị Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Tân 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Quảng Trị Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 430.000
Thiên Trung 18:00 - 09:25
Thời gian: 15:25
Quảng Trị VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 450.000
Thuận Ý 21:00 - 06:10
Thời gian: 09:10
Quảng Trị Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 400.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 22:50
Thời gian: 06:30
Quảng Trị Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Hưng 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Quảng Trị Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 350.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 20:00
Thời gian: 03:40
Quảng Trị Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 370.000
Thuận Ý 23:30 - 08:40
Thời gian: 09:10
Quảng Trị Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 400.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 20:20
Thời gian: 04:00
Quảng Trị Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 370.000
Việt Tân 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Quảng Trị Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 430.000
Ngọc Trinh (Quảng Trị) 06:20 - 06:25
Thời gian: 00:05
Quảng Trị Agribank An Sương Giường nằm 42 chỗ 450.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 22:20
Thời gian: 06:00
Quảng Trị Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Hưng 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Quảng Trị Bến xe Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 350.000