Quảng Trị

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Trị ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 20:00
Thời gian: 03:40
Quảng Trị Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 370.000
Thuận Ý 23:30 - 08:40
Thời gian: 09:10
Quảng Trị Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 400.000
Hà Tuyên 17:20 - 09:00
Thời gian: 15:40
Quảng Trị Đam Rông Giường nằm 44 chỗ 580.000
Ngọc Trinh (Quảng Trị) 06:20 - 06:25
Thời gian: 00:05
Quảng Trị Agribank An Sương Giường nằm 42 chỗ 450.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 22:50
Thời gian: 06:30
Quảng Trị Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Tân 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Quảng Trị Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 430.000
Thiên Trung 18:00 - 09:25
Thời gian: 15:25
Quảng Trị VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 450.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 22:20
Thời gian: 06:00
Quảng Trị Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Hưng 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Quảng Trị Bến xe Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 350.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 20:20
Thời gian: 04:00
Quảng Trị Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 370.000
Việt Tân 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Quảng Trị Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 430.000
Hà Tuyên 17:20 - 07:40
Thời gian: 14:20
Quảng Trị Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 580.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 16:20 - 22:50
Thời gian: 06:30
Quảng Trị Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Hưng 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Quảng Trị Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 350.000
Hà Tuyên 17:20 - 08:30
Thời gian: 15:10
Quảng Trị Lâm Hà Giường nằm 44 chỗ 580.000
Hà Tuyên 17:20 - 10:30
Thời gian: 17:10
Quảng Trị Krông No Giường nằm 44 chỗ 580.000
Thuận Ý 21:00 - 06:10
Thời gian: 09:10
Quảng Trị Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 400.000
Hà Tuyên 17:20 - 08:05
Thời gian: 14:45
Quảng Trị Đức Trọng Giường nằm 44 chỗ 580.000