Phủ Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phủ Lý ngày 10/04/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 16:30 - 04:45
Thời gian: 12:15
Phủ Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cúc Mừng 07:45 - 14:10
Thời gian: 06:25
Phủ Lý Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 13:30 - 20:55
Thời gian: 07:25
Phủ Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Việt Hưng 05:50 - 14:35
Thời gian: 08:45
Phủ Lý Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối) Giường nằm 44 chỗ 750.000
Việt Tân 08:00 - 05:30
Thời gian: 21:30
Phủ Lý Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Cúc Mừng 07:45 - 15:10
Thời gian: 07:25
Phủ Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Cúc Mừng 20:00 - 02:25
Thời gian: 06:25
Phủ Lý Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Vạn Lục Tùng 16:30 - 00:00
Thời gian: 07:30
Phủ Lý Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Việt Hưng 05:50 - 09:05
Thời gian: 03:15
Phủ Lý Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 44 chỗ 650.000
Cúc Mừng 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
Phủ Lý Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 20:00 - 23:30
Thời gian: 03:30
Phủ Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 120.000
Vạn Lục Tùng 16:30 - 01:45
Thời gian: 09:15
Phủ Lý Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 300.000
Việt Hưng 05:50 - 12:35
Thời gian: 06:45
Phủ Lý Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 750.000
Cúc Mừng 13:30 - 19:55
Thời gian: 06:25
Phủ Lý Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 20:00 - 03:25
Thời gian: 07:25
Phủ Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Vạn Lục Tùng 16:30 - 03:15
Thời gian: 10:45
Phủ Lý Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Cúc Mừng 07:45 - 13:15
Thời gian: 05:30
Phủ Lý Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Phủ Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 120.000
Việt Hưng 05:50 - 15:05
Thời gian: 09:15
Phủ Lý Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 750.000
Việt Hưng 05:50 - 06:05
Thời gian: 00:15
Phủ Lý Cam Ranh Giường nằm 44 chỗ 600.000
Cúc Mừng 07:45 - 11:15
Thời gian: 03:30
Phủ Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 120.000
Cúc Mừng 20:00 - 01:30
Thời gian: 05:30
Phủ Lý Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000