Phủ Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phủ Lý ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Phủ Lý Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 19:30 - 00:30
Thời gian: 05:00
Phủ Lý Bến xe Yên Thành Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Cúc Mừng 19:30 - 01:00
Thời gian: 05:30
Phủ Lý Đô Lương Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Cúc Mừng 19:30 - 02:55
Thời gian: 07:25
Phủ Lý Bến xe Con Cuông Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Việt Tân 00:00 - 21:30
Thời gian: 21:30
Phủ Lý Huyện Kon Plong Limousine 34 phòng 0
Cúc Mừng 09:00 - 15:25
Thời gian: 06:25
Phủ Lý Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 19:30 - 01:55
Thời gian: 06:25
Phủ Lý Văn phòng Anh Sơn Limousine giường phòng 34 chỗ 0
Việt Tân 07:00 - 04:30
Thời gian: 21:30
Phủ Lý Bến xe Kon Tum Limousine 34 phòng 0
Cúc Mừng 09:00 - 16:25
Thời gian: 07:25
Phủ Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Tân 00:00 - 21:30
Thời gian: 21:30
Phủ Lý Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 0
Cúc Mừng 09:00 - 14:30
Thời gian: 05:30
Phủ Lý Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Phủ Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 0
Cúc Mừng 19:30 - 23:00
Thời gian: 03:30
Phủ Lý Bến xe Diễn Châu Limousine giường phòng 34 chỗ 0