Phòng vé Tây Sơn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phòng vé Tây Sơn ngày 07/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Bình Minh Tải 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Phòng vé Tây Sơn Bến xe Miền Đông Limousine Giường phòng 22 chỗ 450.000
Bình Minh Tải 16:45 - 22:45
Thời gian: 06:00
Phòng vé Tây Sơn Đak Nông Limousine Giường phòng 22 chỗ 430.000
Bình Minh Tải 16:00 - 21:00
Thời gian: 05:00
Phòng vé Tây Sơn Nha Trang Limousine Giường phòng 22 chỗ 450.000
Bình Minh Tải 16:45 - 00:45
Thời gian: 08:00
Phòng vé Tây Sơn TX Gia Nghĩa Limousine Giường phòng 22 chỗ 430.000