Phả Lại

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phả Lại ngày 24/04/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
KumHo Việt Thanh 08:45 - 09:20
Thời gian: 00:35
Phả Lại Trước chốt Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 40.000
KumHo Việt Thanh 08:45 - 09:10
Thời gian: 00:25
Phả Lại Sau chốt Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 40.000
KumHo Việt Thanh 08:45 - 10:20
Thời gian: 01:35
Phả Lại Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 60.000