Ninh Hoà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ninh Hoà ngày 21/05/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 20:00 - 05:30
Thời gian: 09:30
Ninh Hoà Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Ninh Hoà Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 20:00 - 00:00
Thời gian: 04:00
Ninh Hoà Qui Nhơn QL1A Giường nằm 45 chỗ 190.000
Liên Hưng 21:30 - 03:30
Thời gian: 06:00
Ninh Hoà Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 20:30 - 00:00
Thời gian: 03:30
Ninh Hoà Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 190.000
Liên Hưng 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Ninh Hoà Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Ninh Hoà Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Ninh Hoà Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 21:00 - 00:00
Thời gian: 03:00
Ninh Hoà Bưu Điện Tỉnh Dak Lak - Bưu Điện KM 3 Giường nằm 45 chỗ 170.000
Liên Hưng 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Ninh Hoà Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 21:00 - 03:50
Thời gian: 06:50
Ninh Hoà Bến xe Đức Long Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 20:00 - 08:30
Thời gian: 12:30
Ninh Hoà Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 45 chỗ 308.000
Liên Hưng 21:30 - 01:00
Thời gian: 03:30
Ninh Hoà Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 190.000