Ninh Hiệp

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ninh Hiệp ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 16:35 - 07:00
Thời gian: 14:25
Ninh Hiệp Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 16:35 - 04:20
Thời gian: 11:45
Ninh Hiệp Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 16:35 - 07:00
Thời gian: 14:25
Ninh Hiệp Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 16:35 - 04:20
Thời gian: 11:45
Ninh Hiệp Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 16:35 - 02:20
Thời gian: 09:45
Ninh Hiệp Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 16:35 - 05:20
Thời gian: 12:45
Ninh Hiệp Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 16:35 - 05:20
Thời gian: 12:45
Ninh Hiệp Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 16:35 - 02:20
Thời gian: 09:45
Ninh Hiệp Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine 34 Giường VIP 460.000