Ninh Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ninh Bình ngày 07/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 17:00 - 01:45
Thời gian: 08:45
Ninh Bình Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 300.000
Camel Travel 20:10 - 06:00
Thời gian: 09:50
Ninh Bình Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Việt Sơn Anh 14:50 - 04:40
Thời gian: 13:50
Ninh Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Tân 09:00 - 05:30
Thời gian: 20:30
Ninh Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Cúc Mừng 14:30 - 19:55
Thời gian: 05:25
Ninh Bình Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Khánh Toàn 19:30 - 21:20
Thời gian: 01:50
Ninh Bình Yên Thủy Giường nằm 40 chỗ 250.000
Dương Vũ 19:00 - 03:55
Thời gian: 08:55
Ninh Bình Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 375.000
Dương Vũ 19:00 - 05:15
Thời gian: 10:15
Ninh Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 375.000
Vạn Lục Tùng 18:00 - 05:15
Thời gian: 11:15
Ninh Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cúc Mừng 08:45 - 14:10
Thời gian: 05:25
Ninh Bình Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Dương Vũ 19:00 - 02:15
Thời gian: 07:15
Ninh Bình Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 375.000
Vạn Lục Tùng 18:00 - 03:45
Thời gian: 09:45
Ninh Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Khánh Toàn 19:30 - 07:10
Thời gian: 11:40
Ninh Bình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Thiên Trung 07:45 - 09:55
Thời gian: 02:10
Ninh Bình VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 650.000
Cúc Mừng 14:30 - 19:00
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Thành Nhân - Hải Phòng 10:00 - 20:12
Thời gian: 10:12
Ninh Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Sao Việt 17:05 - 18:25
Thời gian: 01:20
Ninh Bình Bến xe Phía bắc Thanh Hóa Giường nằm 4X chỗ 80.000
Khánh Toàn 19:30 - 00:50
Thời gian: 05:20
Ninh Bình Thị trấn Mộc Châu Giường nằm 40 chỗ 250.000
Camel Travel 20:30 - 11:00
Thời gian: 14:30
Ninh Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 370.000
Cúc Mừng 08:45 - 11:15
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 130.000
Good morning Cát Bà 07:45 - 10:35
Thời gian: 02:50
Ninh Bình Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 370.000
Vạn Lục Tùng 18:00 - 02:30
Thời gian: 08:30
Ninh Bình Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 300.000
Camel Travel 22:10 - 08:00
Thời gian: 09:50
Ninh Bình Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 17:00 - 04:45
Thời gian: 11:45
Ninh Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cúc Mừng 08:45 - 13:15
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Vạn Lục Tùng 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Ninh Bình Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Vạn Lục Tùng 17:00 - 03:15
Thời gian: 10:15
Ninh Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Khánh Toàn 19:30 - 03:20
Thời gian: 07:50
Ninh Bình Tp. Sơn La Giường nằm 40 chỗ 250.000
Dương Vũ 19:00 - 06:45
Thời gian: 11:45
Ninh Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 08:45 - 15:10
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000