Ninh Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ninh Bình ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 17:15 - 02:10
Thời gian: 08:55
Ninh Bình Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 300.000
Camel Travel 20:10 - 06:00
Thời gian: 09:50
Ninh Bình Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Camel Travel 20:30 - 11:00
Thời gian: 14:30
Ninh Bình Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 370.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 22:50
Thời gian: 17:50
Ninh Bình Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 520.000
Cúc Mừng 08:45 - 15:10
Thời gian: 06:25
Ninh Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Good morning Cát Bà 08:45 - 11:35
Thời gian: 02:50
Ninh Bình Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 370.000
Dương Vũ 19:00 - 03:55
Thời gian: 08:55
Ninh Bình Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 375.000
Dương Vũ 19:00 - 05:15
Thời gian: 10:15
Ninh Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 375.000
Dương Vũ 19:00 - 06:45
Thời gian: 11:45
Ninh Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 22:20
Thời gian: 17:20
Ninh Bình Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 520.000
Cúc Mừng 08:45 - 10:45
Thời gian: 02:00
Ninh Bình Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 20:20
Thời gian: 15:20
Ninh Bình Thạch Mỹ - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 420.000
Cúc Mừng 21:00 - 22:00
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Việt Sơn Anh 14:50 - 04:40
Thời gian: 13:50
Ninh Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 300.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 22:50
Thời gian: 17:50
Ninh Bình Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 520.000
Cúc Mừng 08:45 - 14:10
Thời gian: 05:25
Ninh Bình Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Good morning Cát Bà 07:45 - 10:35
Thời gian: 02:50
Ninh Bình Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 370.000
Cúc Mừng 08:45 - 09:45
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Vạn Lục Tùng 17:15 - 05:00
Thời gian: 11:45
Ninh Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Thiên Trung 07:15 - 09:25
Thời gian: 02:10
Ninh Bình VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 650.000
Việt Tân 09:00 - 05:30
Thời gian: 20:30
Ninh Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 21:30
Thời gian: 16:30
Ninh Bình Khâm Đức - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 420.000
Vạn Lục Tùng 17:15 - 03:30
Thời gian: 10:15
Ninh Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 19:20
Thời gian: 14:20
Ninh Bình Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 320.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 20:20
Thời gian: 15:20
Ninh Bình Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 470.000
Cúc Mừng 08:45 - 11:15
Thời gian: 02:30
Ninh Bình Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 130.000
Dương Vũ 19:00 - 02:15
Thời gian: 07:15
Ninh Bình Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 14:30 - 15:30
Thời gian: 01:00
Ninh Bình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Vạn Lục Tùng 17:20 - 05:25
Thời gian: 12:05
Ninh Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 20:00
Thời gian: 15:00
Ninh Bình Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 470.000
Cúc Mừng 08:45 - 13:15
Thời gian: 04:30
Ninh Bình Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000