Nhà Hàng 555

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Nhà Hàng 555 ngày 20/02/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 15:00 - 03:15
Thời gian: 12:15
Nhà Hàng 555 Huế Giường nằm 46 chỗ 380.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 01:45
Thời gian: 10:45
Nhà Hàng 555 Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 04:45
Thời gian: 13:45
Nhà Hàng 555 Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 400.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 00:00
Thời gian: 09:00
Nhà Hàng 555 Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 330.000