Ngã Tư Túy Loan - QL14B

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ngã Tư Túy Loan - QL14B ngày 20/05/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hiếu Viện 13:00 - 08:20
Thời gian: 19:20
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ (có WC) 500.000
Việt Tân 23:00 - 06:00
Thời gian: 07:00
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 280.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Ia Grai Giường nằm 44 chỗ 200.000
San Hiền 15:30 - 09:30
Thời gian: 18:00
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Sở Sao Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hiếu Viện 13:30 - 08:50
Thời gian: 19:20
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ (có WC) 500.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 21:00 - 03:30
Thời gian: 06:30
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Kon Tum (Quốc lộ 14) Giường nằm 44 chỗ 200.000
San Hiền 15:30 - 08:00
Thời gian: 16:30
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Trạm Xăng Dầu Suối Linh Giường nằm 44 chỗ 600.000
San Hiền 15:30 - 00:30
Thời gian: 09:00
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Quốc Lộ 1A Giường nằm 44 chỗ 500.000
Hiếu Viện 13:30 - 09:25
Thời gian: 19:55
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Chợ Đầu Mối Thủ Đức Giường nằm 40 chỗ (có WC) 500.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hiếu Viện 13:00 - 09:00
Thời gian: 20:00
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ (có WC) 500.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Bến xe Đắk Đoa Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hiếu Viện 13:30 - 10:25
Thời gian: 20:55
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Bến Xe khách Bến Cát Giường nằm 40 chỗ (có WC) 500.000