Nam Định

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Nam Định ngày 06/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 17:45 - 01:00
Thời gian: 07:15
Nam Định Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 300.000
Việt Sơn Anh 14:00 - 04:40
Thời gian: 14:40
Nam Định Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cúc Mừng 11:45 - 22:15
Thời gian: 10:30
Nam Định Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:45 - 17:15
Thời gian: 05:30
Nam Định Thái Hòa Giường nằm 46 chỗ 180.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Nam Định Đồng Văn (Hà Nam) Ghế ngồi 29 chỗ (56) 40.000
Vạn Lục Tùng 17:45 - 02:45
Thời gian: 09:00
Nam Định Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 330.000
Dương Vũ 18:10 - 06:45
Thời gian: 12:35
Nam Định Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 22:15 - 05:45
Thời gian: 07:30
Nam Định Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:45 - 19:45
Thời gian: 08:00
Nam Định Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Nam Định Nội thành Bình Lục Ghế ngồi 29 chỗ (56) 40.000
Dương Vũ 18:10 - 03:55
Thời gian: 09:45
Nam Định Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 375.000
Việt Tân 08:00 - 06:00
Thời gian: 22:00
Nam Định Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Cúc Mừng 22:15 - 06:45
Thời gian: 08:30
Nam Định Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 200.000
Thành Nhân - Hải Phòng 09:30 - 20:12
Thời gian: 10:42
Nam Định Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Dương Vũ 18:10 - 05:15
Thời gian: 11:05
Nam Định Huế Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 11:45 - 20:15
Thời gian: 08:30
Nam Định Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 22:15 - 07:15
Thời gian: 09:00
Nam Định Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Nam Định Phủ Lý Ghế ngồi 29 chỗ (56) 40.000
Vạn Lục Tùng 17:45 - 04:15
Thời gian: 10:30
Nam Định Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Cúc Mừng 11:45 - 19:15
Thời gian: 07:30
Nam Định Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 22:15 - 08:45
Thời gian: 10:30
Nam Định Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Dương Vũ 18:10 - 02:15
Thời gian: 08:05
Nam Định Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 375.000
Vạn Lục Tùng 17:45 - 05:45
Thời gian: 12:00
Nam Định Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cúc Mừng 11:45 - 20:45
Thời gian: 09:00
Nam Định Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:45 - 17:45
Thời gian: 06:00
Nam Định Nghĩa Đàn Giường nằm 46 chỗ 180.000