M`Đrăk

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe M`Đrăk ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kim Anh 20:45 - 05:20
Thời gian: 08:35
M`Đrăk Tam Kỳ VIP Limousine 22 Chỗ 240.000
Kim Anh 18:00 - 02:35
Thời gian: 08:35
M`Đrăk Tam Kỳ Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 18:00 - 01:05
Thời gian: 07:05
M`Đrăk Quảng Ngãi Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 20:45 - 06:50
Thời gian: 10:05
M`Đrăk Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng VIP Limousine 22 Chỗ 240.000
Kim Anh 18:00 - 04:05
Thời gian: 10:05
M`Đrăk Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 20:45 - 03:50
Thời gian: 07:05
M`Đrăk Quảng Ngãi VIP Limousine 22 Chỗ 240.000