Krông Nô

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Krông Nô ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 00:50
Thời gian: 17:20
Krông Nô Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 420.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 21:50
Thời gian: 14:20
Krông Nô Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 270.000
Điền Linh 06:15 - 06:50
Thời gian: 00:35
Krông Nô Thái Nguyên Giường nằm 44 chỗ 700.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 16:50
Thời gian: 09:20
Krông Nô Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 270.000
Điền Linh 06:15 - 08:05
Thời gian: 01:50
Krông Nô Bắc Kạn Giường nằm 44 chỗ 750.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 06:10
Thời gian: 22:40
Krông Nô Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 20:30 - 01:30
Thời gian: 05:00
Krông Nô Hoàng Hoa Thám Giường nằm 44 chỗ 220.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 14:50
Thời gian: 07:20
Krông Nô Khâm Đức - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 04:50
Thời gian: 21:20
Krông Nô Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 470.000
Điền Linh 06:15 - 11:50
Thời gian: 05:35
Krông Nô Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 280.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 08:10
Thời gian: 00:40
Krông Nô Giao Thủy Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 01:50
Thời gian: 18:20
Krông Nô Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 420.000
Điền Linh 06:15 - 05:20
Thời gian: 23:05
Krông Nô Hà Nội Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 20:30 - 01:00
Thời gian: 04:30
Krông Nô 391 Đinh Bộ Lĩnh Giường nằm 44 chỗ 220.000
Điền Linh 06:15 - 19:25
Thời gian: 13:10
Krông Nô Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 450.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 18:50
Thời gian: 11:20
Krông Nô Huế Giường nằm 44 chỗ 270.000
Điền Linh 06:15 - 11:35
Thời gian: 05:20
Krông Nô Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 800.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Krông Nô Hải Hậu Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 20:30 - 00:30
Thời gian: 04:00
Krông Nô AEON MALL Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 220.000
Điền Linh 06:15 - 04:00
Thời gian: 21:45
Krông Nô Tuy Lai Giường nằm 44 chỗ 700.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 20:00 - 01:00
Thời gian: 05:00
Krông Nô Hoàng Hoa Thám Giường nằm 44 chỗ 220.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 15:50
Thời gian: 08:20
Krông Nô Thạch Mỹ - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 270.000
Điền Linh 06:15 - 18:15
Thời gian: 12:00
Krông Nô Huế Giường nằm 44 chỗ 400.000
Điền Linh 06:15 - 09:25
Thời gian: 03:10
Krông Nô Lạng Sơn Giường nằm 44 chỗ 800.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Krông Nô Nghĩa Hưng Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 20:00 - 00:00
Thời gian: 04:00
Krông Nô AEON MALL Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 220.000
Điền Linh 06:15 - 23:25
Thời gian: 17:10
Krông Nô Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 500.000
Điền Linh 06:15 - 20:55
Thời gian: 14:40
Krông Nô Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 450.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 07:30 - 19:50
Thời gian: 12:20
Krông Nô Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 370.000
Điền Linh 06:15 - 16:55
Thời gian: 10:40
Krông Nô Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 350.000
Điền Linh 06:15 - 06:10
Thời gian: 23:55
Krông Nô Bắc Giang Giường nằm 44 chỗ 650.000
Điền Linh 06:15 - 03:30
Thời gian: 21:15
Krông Nô Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 20:00 - 00:30
Thời gian: 04:30
Krông Nô 391 Đinh Bộ Lĩnh Giường nằm 44 chỗ 220.000
Điền Linh 06:15 - 15:00
Thời gian: 08:45
Krông Nô Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 350.000
Điền Linh 06:15 - 02:30
Thời gian: 20:15
Krông Nô Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 06:15 - 10:40
Thời gian: 04:25
Krông Nô Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 220.000
Điền Linh 06:15 - 05:50
Thời gian: 23:35
Krông Nô Bắc Ninh Giường nằm 44 chỗ 650.000
Điền Linh 06:15 - 00:20
Thời gian: 18:05
Krông Nô Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 500.000