Km 38

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Km 38 ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kim Anh 17:00 - 04:05
Thời gian: 11:05
Km 38 Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 240.000
Loan Sáng 06:30 - 16:35
Thời gian: 10:05
Km 38 Cổng Chào Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 220.000
Kim Anh 17:00 - 02:35
Thời gian: 09:35
Km 38 Tam Kỳ Giường nằm 44 chỗ 240.000
Kim Anh 19:45 - 05:20
Thời gian: 09:35
Km 38 Tam Kỳ VIP Limousine 22 Chỗ 240.000
Kim Anh 19:45 - 06:50
Thời gian: 11:05
Km 38 Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng VIP Limousine 22 Chỗ 240.000
Loan Sáng 19:30 - 05:35
Thời gian: 10:05
Km 38 Cổng Chào Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 220.000
Kim Anh 19:45 - 03:50
Thời gian: 08:05
Km 38 Quảng Ngãi VIP Limousine 22 Chỗ 240.000
Kim Anh 17:00 - 01:05
Thời gian: 08:05
Km 38 Quảng Ngãi Giường nằm 44 chỗ 240.000