Hưng Yên

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hưng Yên ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 08:30 - 16:45
Thời gian: 08:15
Hưng Yên Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 08:30 - 20:15
Thời gian: 11:45
Hưng Yên Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 22:30
Thời gian: 14:00
Hưng Yên Bến xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 21:00
Thời gian: 12:30
Hưng Yên Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 17:30
Thời gian: 09:00
Hưng Yên Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 08:30 - 19:30
Thời gian: 11:00
Hưng Yên Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 18:00
Thời gian: 09:30
Hưng Yên Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 08:30 - 18:45
Thời gian: 10:15
Hưng Yên Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000