Hưng Yên

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hưng Yên ngày 10/04/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xuân Quỳnh 11:15 - 12:30
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Xuân Quỳnh 07:45 - 08:30
Thời gian: 00:45
Hưng Yên Văn phòng Hải Dương Innova 8 chỗ 140.000
Cúc Mừng 19:00 - 05:45
Thời gian: 10:45
Hưng Yên Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Xuân Quỳnh 09:45 - 11:00
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Xuân Quỳnh 18:45 - 20:00
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Cúc Mừng 08:30 - 22:15
Thời gian: 13:45
Hưng Yên Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 17:45
Thời gian: 09:15
Hưng Yên Nghĩa Đàn Giường nằm 46 chỗ 200.000
Xuân Quỳnh 08:15 - 09:30
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Xuân Quỳnh 17:15 - 18:30
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Cúc Mừng 08:30 - 20:15
Thời gian: 11:45
Hưng Yên Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 19:45
Thời gian: 11:15
Hưng Yên Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Xuân Quỳnh 05:15 - 06:30
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Xuân Quỳnh 14:15 - 15:30
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Cúc Mừng 19:00 - 07:15
Thời gian: 12:15
Hưng Yên Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 19:00 - 08:45
Thời gian: 13:45
Hưng Yên Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Xuân Quỳnh 12:35 - 13:50
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Cúc Mừng 08:30 - 20:45
Thời gian: 12:15
Hưng Yên Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 19:00 - 06:45
Thời gian: 11:45
Hưng Yên Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Xuân Quỳnh 06:45 - 08:00
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Xuân Quỳnh 15:45 - 17:00
Thời gian: 01:15
Hưng Yên Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Innova 8 chỗ 140.000
Cúc Mừng 08:30 - 19:15
Thời gian: 10:45
Hưng Yên Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 08:30 - 17:15
Thời gian: 08:45
Hưng Yên Thái Hòa Giường nằm 46 chỗ 200.000