Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 10/04/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 18:20 - 07:10
Thời gian: 12:50
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Nhà Hàng 555 Giường nằm 46 chỗ 380.000
Thắng Nguyễn 10:00 - 05:30
Thời gian: 19:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã Tư Bình Phước Giường nằm 40 chỗ 350.000
Vạn Lục Tùng 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vạn Lục Tùng 18:50 - 03:50
Thời gian: 09:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Limousine 34 Giường VIP 460.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Ia Grai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Vạn Lục Tùng 18:50 - 06:35
Thời gian: 11:45
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Hiệp Limousine 34 Giường VIP 460.000
Kim Chi 265 21:45 - 05:30
Thời gian: 07:45
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Ninh Bình Limousine 34 Giường VIP 410.000
Dương Vũ 18:15 - 03:05
Thời gian: 08:50
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cúc Mừng Limousine 21:15 - 04:15
Thời gian: 07:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Chương Limousine giường phòng 34 chỗ 250.000
Dũng Anh 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Yên Thành Giường nằm 44 chỗ 180.000
Kim Chi 265 21:45 - 06:45
Thời gian: 09:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Limousine 34 Giường VIP 410.000
Vạn Lục Tùng 18:50 - 07:35
Thời gian: 12:45
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Sao Đỏ Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 17:00 - 07:30
Thời gian: 14:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vạn Lục Tùng 17:45 - 06:15
Thời gian: 12:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vân Khôi 17:00 - 02:10
Thời gian: 09:10
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Đắk Đoa Giường nằm 44 chỗ 250.000
Vạn Lục Tùng 18:50 - 06:50
Thời gian: 12:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Từ Sơn Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 17:00 - 03:00
Thời gian: 10:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 330.000
Cúc Mừng Limousine 21:15 - 03:15
Thời gian: 06:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Cầu Bến Thủy 2 Limousine giường phòng 34 chỗ 250.000
Cúc Mừng Limousine 21:15 - 05:45
Thời gian: 08:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Con Cuông Limousine giường phòng 34 chỗ 300.000
San Hiền 13:30 - 09:30
Thời gian: 20:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Sở Sao Giường nằm 44 chỗ 600.000
Vạn Lục Tùng 18:50 - 06:20
Thời gian: 11:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) 19 Trần Thủ Độ Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 18:20 - 05:50
Thời gian: 11:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Hưng Yên Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Sơn Anh 16:30 - 09:10
Thời gian: 16:40
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 400.000
Kim Chi 265 21:45 - 04:45
Thời gian: 07:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Limousine 34 Giường VIP 410.000
Dương Vũ 18:15 - 01:45
Thời gian: 07:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 350.000
Thắng Nguyễn 10:00 - 21:00
Thời gian: 11:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Nha Trang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 350.000
Vạn Lục Tùng 18:50 - 07:05
Thời gian: 12:15
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Thành phố Bắc Ninh Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 17:45 - 04:30
Thời gian: 10:45
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 330.000
Cúc Mừng Limousine 21:15 - 04:45
Thời gian: 07:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Đô Lương Limousine giường phòng 34 chỗ 250.000
Dũng Anh 20:30 - 06:30
Thời gian: 10:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Con Cuông Giường nằm 44 chỗ 250.000
Vạn Lục Tùng 17:45 - 07:45
Thời gian: 14:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 350.000
Cúc Mừng Limousine 21:15 - 02:15
Thời gian: 05:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Hà Tĩnh Limousine giường phòng 34 chỗ 250.000
Việt Sơn Anh 16:30 - 12:40
Thời gian: 20:10
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 450.000
Vạn Lục Tùng 17:45 - 03:20
Thời gian: 09:35
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 300.000
San Hiền 13:30 - 08:00
Thời gian: 18:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Trạm Xăng Dầu Suối Linh Giường nằm 44 chỗ 600.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 18:00 - 03:30
Thời gian: 09:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Kon Tum (Quốc lộ 14) Giường nằm 44 chỗ 250.000
Vạn Lục Tùng 17:00 - 03:30
Thời gian: 10:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Nam Định Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vạn Lục Tùng 18:50 - 04:50
Thời gian: 10:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Ninh Bình Limousine 34 Giường VIP 460.000
Cúc Mừng Limousine 21:15 - 03:45
Thời gian: 06:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nam Đàn Limousine giường phòng 34 chỗ 250.000
Dũng Anh 20:30 - 08:00
Thời gian: 11:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 44 chỗ 280.000
Vạn Lục Tùng 18:20 - 05:20
Thời gian: 11:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Phủ Lý Giường nằm 46 chỗ 330.000
Dũng Anh 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Việt Sơn Anh 16:30 - 10:10
Thời gian: 17:40
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 400.000
Vạn Lục Tùng 18:20 - 03:40
Thời gian: 09:20
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 300.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Dũng Anh 23:30 - 15:30
Thời gian: 16:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Khách Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 400.000
Vạn Lục Tùng 17:45 - 05:30
Thời gian: 11:45
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Nam Định Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vân Khôi 17:00 - 03:30
Thời gian: 10:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Thành phố Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Cúc Mừng Limousine 21:15 - 06:45
Thời gian: 09:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Hòa Bình Limousine giường phòng 34 chỗ 300.000
Dũng Anh 20:30 - 03:00
Thời gian: 06:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Vạn Lục Tùng 18:50 - 06:35
Thời gian: 11:45
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Hiệp Limousine 34 Giường VIP 460.000
Cúc Mừng Limousine 21:15 - 01:15
Thời gian: 04:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe khách Kỳ Anh Limousine giường phòng 34 chỗ 250.000
Việt Sơn Anh 16:30 - 08:20
Thời gian: 15:50
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 400.000
Vạn Lục Tùng 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 300.000
Thắng Nguyễn 10:00 - 05:00
Thời gian: 19:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ 350.000
San Hiền 13:30 - 00:30
Thời gian: 11:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Nha Trang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 500.000
Thắng Nguyễn 10:00 - 01:00
Thời gian: 15:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 350.000
Vạn Lục Tùng 18:20 - 04:50
Thời gian: 10:30
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 330.000
Cúc Mừng Limousine 21:15 - 05:15
Thời gian: 08:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Anh Sơn Limousine giường phòng 34 chỗ 280.000
Dũng Anh 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Nghi Lộc Giường nằm 44 chỗ 180.000