Huế

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Huế ngày 11/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Dương Hồng 23:30 - 05:00
Thời gian: 05:30
Huế Hà Tĩnh Giường nằm 43 chỗ 270.000
Hùng Hoàng 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Huế Ngọc Hồi Giường nằm 44 chỗ 340.000
Thanh Sơn 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Huế Bến xe Giáp Bát Giường nằm 42 chỗ 310.000
Thiên Trung 20:15 - 09:55
Thời gian: 13:40
Huế VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 400.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:15 - 17:15
Thời gian: 04:00
Huế Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
Dương Hồng 23:30 - 06:00
Thời gian: 06:30
Huế Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 43 chỗ 270.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Huế Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
Quốc Khánh 13:13 - 16:02
Thời gian: 02:49
Huế VP Đà Lạt Giường nằm 45 chỗ 220.000
Dương Hồng 23:30 - 02:30
Thời gian: 03:00
Huế Quảng Bình Giường nằm 43 chỗ 270.000
Hùng Hoàng 19:30 - 04:00
Thời gian: 08:30
Huế Kon Tum, QL14 Giường nằm 44 chỗ 340.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Huế Vp Hà Nội Giường nằm 39 chỗ 219.000
Hùng Hoàng 19:30 - 05:00
Thời gian: 09:30
Huế VP Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 340.000