Huế

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Huế ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Huế Hội An Giường nằm 39 chỗ 99.000
Hà Tuyên 18:45 - 08:05
Thời gian: 13:20
Huế Đức Trọng Giường nằm 44 chỗ 520.000
Việt Tân 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Huế Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hà Tuyên 18:45 - 08:30
Thời gian: 13:45
Huế Lâm Hà Giường nằm 44 chỗ 520.000
Thiên Trung 19:45 - 09:25
Thời gian: 13:40
Huế VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 400.000
Hà Tuyên 18:45 - 09:00
Thời gian: 14:15
Huế Đam Rông Giường nằm 44 chỗ 520.000
Hà Tuyên 18:45 - 07:40
Thời gian: 12:55
Huế Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 520.000
Hà Tuyên 18:45 - 10:30
Thời gian: 15:45
Huế Krông No Giường nằm 44 chỗ 520.000
Quốc Khánh 13:13 - 16:02
Thời gian: 02:49
Huế VP Đà Lạt Giường nằm 45 chỗ 220.000