Hải Phòng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hải Phòng ngày 20/02/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Công 07:00 - 01:30
Thời gian: 18:30
Hải Phòng Quảng Nam Huyndai 40 chỗ 2010 380.000
Liên Công 07:00 - 11:18
Thời gian: 04:18
Hải Phòng Nha Trang Huyndai 40 chỗ 2010 620.000
Liên Công 07:00 - 08:42
Thời gian: 01:42
Hải Phòng Phú Yên (dọc QL1A) Huyndai 40 chỗ 2010 550.000
Liên Công 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Hải Phòng Ninh Thuận Huyndai 40 chỗ 2010 650.000
Liên Công 07:00 - 00:12
Thời gian: 17:12
Hải Phòng Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 2010 370.000
Liên Công 07:00 - 21:30
Thời gian: 14:30
Hải Phòng Hồ Chí Minh Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Liên Công 07:00 - 20:30
Thời gian: 13:30
Hải Phòng Đồng Nai Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Liên Công 07:00 - 02:54
Thời gian: 19:54
Hải Phòng Quảng Ngãi Huyndai 40 chỗ 2010 430.000
Liên Công 07:00 - 06:30
Thời gian: 23:30
Hải Phòng Bình Định Huyndai 40 chỗ 2010 490.000
Liên Công 07:00 - 22:00
Thời gian: 15:00
Hải Phòng Huế Huyndai 40 chỗ 2010 310.000
Liên Công 07:00 - 16:30
Thời gian: 09:30
Hải Phòng Phan Thiết Huyndai 40 chỗ 2010 680.000