Hải Dương

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hải Dương ngày 10/04/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 09:00 - 17:15
Thời gian: 08:15
Hải Dương Thái Hòa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 20:45
Thời gian: 11:45
Hải Dương Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 17:45
Thời gian: 08:45
Hải Dương Nghĩa Đàn Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 19:45
Thời gian: 10:45
Hải Dương Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 20:15
Thời gian: 11:15
Hải Dương Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 20:15
Thời gian: 11:15
Hải Dương Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 19:45
Thời gian: 10:45
Hải Dương Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 19:15
Thời gian: 10:15
Hải Dương Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 22:15
Thời gian: 13:15
Hải Dương Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 19:15
Thời gian: 10:15
Hải Dương Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 17:45
Thời gian: 08:45
Hải Dương Nghĩa Đàn Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 20:45
Thời gian: 11:45
Hải Dương Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 17:15
Thời gian: 08:15
Hải Dương Thái Hòa Giường nằm 46 chỗ 200.000