Hải Dương

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hải Dương ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 09:00 - 22:30
Thời gian: 13:30
Hải Dương Bến xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 18:00
Thời gian: 09:00
Hải Dương Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Hưng 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Hải Dương Bến xe Móng Cái Giường nằm 44 chỗ 150.000
Cúc Mừng 09:00 - 18:45
Thời gian: 09:45
Hải Dương Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 16:45
Thời gian: 07:45
Hải Dương Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 16:45
Thời gian: 07:45
Hải Dương Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 20:15
Thời gian: 11:15
Hải Dương Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 21:00
Thời gian: 12:00
Hải Dương Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 17:30
Thời gian: 08:30
Hải Dương Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 19:30
Thời gian: 10:30
Hải Dương Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 17:30
Thời gian: 08:30
Hải Dương Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 21:00
Thời gian: 12:00
Hải Dương Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 18:45
Thời gian: 09:45
Hải Dương Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 20:15
Thời gian: 11:15
Hải Dương Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 18:00
Thời gian: 09:00
Hải Dương Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 09:00 - 22:30
Thời gian: 13:30
Hải Dương Bến xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Cúc Mừng 09:00 - 19:30
Thời gian: 10:30
Hải Dương Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 220.000