Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 08/12/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Vũ 07:45 - 13:55
Thời gian: 06:10
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Bảo Yến (Huế) 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 120.000
Bảo Yến (Huế) 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Dũng Anh 19:00 - 23:30
Thời gian: 04:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Dũng Anh 19:00 - 01:30
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 180.000
Lộc Thủy 14:00 - 06:00
Thời gian: 16:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Nha Trang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 500.000
Lộc Thủy 14:00 - 02:30
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 3 Phú Tài Giường nằm 46 chỗ 450.000
Mận Vũ 10:45 - 16:55
Thời gian: 06:10
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 09:10
Thời gian: 10:40
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 250.000
Mận Vũ 07:45 - 11:10
Thời gian: 03:25
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Quang Dũng Limousine 22:20 - 06:20
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe khách Việt Trì Limousine 31 chỗ VIP (Có WC) 370.000
Lộc Thủy 14:05 - 07:05
Thời gian: 17:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 46 chỗ 500.000
San Hiền 08:00 - 00:30
Thời gian: 16:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Nha Trang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 500.000
Lộc Thủy 14:00 - 09:00
Thời gian: 19:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 550.000
Lộc Thủy 14:05 - 14:55
Thời gian: 00:50
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Chợ Bà Hom Giường nằm 46 chỗ 600.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 10:10
Thời gian: 11:40
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 250.000
Vân Khôi 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
San Hiền 08:00 - 15:30
Thời gian: 07:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 44 chỗ 500.000
San Hiền 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Trạm Xăng Dầu Suối Linh Giường nằm 44 chỗ 600.000
Thanh Bắc Limousine 21:45 - 05:30
Thời gian: 07:45
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Vĩnh Yên Limousine 32 Giường VIP 300.000
San Hiền 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Sở Sao Giường nằm 44 chỗ 600.000
Mận Vũ 21:45 - 03:55
Thời gian: 06:10
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 08:20
Thời gian: 09:50
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 250.000
Mận Vũ 10:45 - 14:10
Thời gian: 03:25
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vân Khôi 21:30 - 05:00
Thời gian: 07:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Lộc Thủy 14:05 - 09:35
Thời gian: 19:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 500.000
Lộc Thủy 14:05 - 02:35
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Kon Tum Giường nằm 46 chỗ 450.000
Lộc Thủy 14:00 - 13:00
Thời gian: 23:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Lam Hồng Giường nằm 46 chỗ 600.000
Lộc Thủy 14:05 - 13:55
Thời gian: 23:50
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Chợ Đầu Mối Thủ Đức Giường nằm 46 chỗ 600.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 12:40
Thời gian: 14:10
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 300.000
Mận Vũ 21:45 - 01:10
Thời gian: 03:25
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Sơn Anh 20:40 - 04:40
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 250.000
Lộc Thủy 14:00 - 12:00
Thời gian: 22:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 46 chỗ 600.000
Dũng Anh 19:00 - 15:30
Thời gian: 20:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Khách Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 450.000
Lộc Thủy 14:05 - 13:35
Thời gian: 23:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã tư cầu Ông Bố Giường nằm 46 chỗ 600.000
Vân Khôi 21:30 - 00:00
Thời gian: 02:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Vân Khôi 21:30 - 01:30
Thời gian: 04:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Bảo Yến (Huế) 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 180.000
Lộc Thủy 14:00 - 21:30
Thời gian: 07:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 46 chỗ 250.000
Lộc Thủy 14:05 - 03:35
Thời gian: 13:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Đức Long Gia Lai Giường nằm 46 chỗ 500.000
Quang Dũng Limousine 22:20 - 06:20
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Khách Bắc Giang Limousine 31 chỗ VIP (Có WC) 370.000