Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Vũ 10:45 - 17:15
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Vân Khôi 21:30 - 00:00
Thời gian: 02:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 10:10
Thời gian: 11:40
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 250.000
Mận Vũ 23:15 - 02:45
Thời gian: 03:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
San Hiền 08:00 - 15:30
Thời gian: 07:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 44 chỗ 500.000
Mận Vũ 23:10 - 05:40
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Limousine 20 chỗ VIP (Có WC) 400.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 08:20
Thời gian: 09:50
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 250.000
Bảo Yến (Huế) 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Vân Khôi 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
San Hiền 08:00 - 00:30
Thời gian: 16:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quốc Lộ 1A Giường nằm 44 chỗ 500.000
Mận Vũ 07:45 - 14:15
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Thuận Hiền 21:15 - 02:45
Thời gian: 05:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) 46 Kim Đồng Giường nằm 40 chỗ WC 210.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 12:40
Thời gian: 14:10
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 300.000
Mận Vũ 21:45 - 01:15
Thời gian: 03:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vân Khôi 21:30 - 05:00
Thời gian: 07:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Mận Vũ 21:45 - 04:15
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Bảo Yến (Huế) 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 120.000
Vân Khôi 21:30 - 01:30
Thời gian: 04:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Mận Vũ 12:45 - 16:15
Thời gian: 03:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
San Hiền 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Trạm Xăng Dầu Suối Linh Giường nằm 44 chỗ 600.000
Mận Vũ 23:15 - 05:45
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 250.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 09:10
Thời gian: 10:40
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 250.000
Mận Vũ 07:45 - 11:15
Thời gian: 03:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Bảo Yến (Huế) 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 180.000
San Hiền 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Sở Sao Giường nằm 44 chỗ 600.000
Thuận Hiền 21:15 - 03:15
Thời gian: 06:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Vp Hà Nội Giường nằm 40 chỗ WC 210.000
Việt Sơn Anh 22:30 - 12:40
Thời gian: 14:10
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 300.000
Mận Vũ 10:45 - 14:15
Thời gian: 03:30
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Sơn Anh 20:40 - 04:40
Thời gian: 08:00
Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000