Hà Tĩnh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hà Tĩnh ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Dương Vũ 23:45 - 05:15
Thời gian: 05:30
Hà Tĩnh Huế Giường nằm 46 chỗ 375.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:50
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 470.000
Việt Hưng 15:30 - 03:00
Thời gian: 11:30
Hà Tĩnh Bến xe Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 450.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 20:20
Thời gian: 10:00
Hà Tĩnh Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Hưng 13:00 - 13:00
Thời gian: 00:00
Hà Tĩnh Bến Xe Đức Long - Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 550.000
Phước Hòa 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
Hà Tĩnh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 680.000
Dương Vũ 23:45 - 06:45
Thời gian: 07:00
Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:20
Thời gian: 12:00
Hà Tĩnh Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 470.000
Việt Hưng 14:00 - 12:30
Thời gian: 22:30
Hà Tĩnh Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 44 chỗ 600.000
Dương Vũ 23:45 - 02:15
Thời gian: 02:30
Hà Tĩnh Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 375.000
Thiên Trung 13:15 - 09:25
Thời gian: 20:10
Hà Tĩnh VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 550.000
Việt Hưng 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Hà Tĩnh Bến Xe Tam Hiệp - Đồng Nai Giường nằm 44 chỗ 600.000
Việt Hưng 13:00 - 17:30
Thời gian: 04:30
Hà Tĩnh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 44 chỗ 600.000
Vạn Lục Tùng 22:05 - 05:25
Thời gian: 07:20
Hà Tĩnh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 22:50
Thời gian: 12:30
Hà Tĩnh Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 470.000
Việt Hưng 14:00 - 07:30
Thời gian: 17:30
Hà Tĩnh Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 44 chỗ 550.000
Dương Vũ 23:45 - 03:55
Thời gian: 04:10
Hà Tĩnh Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 375.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 10:20 - 20:00
Thời gian: 09:40
Hà Tĩnh Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 420.000
Việt Hưng 15:30 - 06:00
Thời gian: 14:30
Hà Tĩnh Bến xe Đức Long - Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 450.000