Hạ Long

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hạ Long ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Sơn Anh 10:00 - 01:40
Thời gian: 15:40
Hạ Long Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Sơn Anh 10:00 - 19:10
Thời gian: 09:10
Hạ Long Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Sơn Anh 10:00 - 04:40
Thời gian: 18:40
Hạ Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 450.000
Việt Sơn Anh 10:00 - 20:40
Thời gian: 10:40
Hạ Long Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 250.000
Việt Sơn Anh 10:00 - 02:40
Thời gian: 16:40
Hạ Long Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 400.000
Việt Sơn Anh 10:00 - 23:40
Thời gian: 13:40
Hạ Long Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 300.000