Gia Nghĩa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Gia Nghĩa ngày 08/12/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 14:50
Thời gian: 09:50
Gia Nghĩa Khâm Đức - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 09:30
Thời gian: 04:30
Gia Nghĩa Hải Hậu Giường nằm 44 chỗ 520.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 15:50
Thời gian: 10:50
Gia Nghĩa Thạch Mỹ - Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 08:10
Thời gian: 03:10
Gia Nghĩa Giao Thủy Giường nằm 44 chỗ 520.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 21:50
Thời gian: 16:50
Gia Nghĩa Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 420.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 16:50
Thời gian: 11:50
Gia Nghĩa Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 19:50
Thời gian: 14:50
Gia Nghĩa Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 420.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 10:30
Thời gian: 05:30
Gia Nghĩa Nghĩa Hưng Giường nằm 44 chỗ 520.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 00:50
Thời gian: 19:50
Gia Nghĩa Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 18:50
Thời gian: 13:50
Gia Nghĩa Huế Giường nằm 44 chỗ 320.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 01:50
Thời gian: 20:50
Gia Nghĩa Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 470.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 04:50
Thời gian: 23:50
Gia Nghĩa Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 520.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 05:00 - 06:10
Thời gian: 01:10
Gia Nghĩa Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 520.000