Đường tránh TP Huế

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đường tránh TP Huế ngày 06/10/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lộc Thủy 00:00 - 08:00
Thời gian: 08:00
Đường tránh TP Huế Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 46 chỗ 0
Lộc Thủy 00:00 - 18:00
Thời gian: 18:00
Đường tránh TP Huế Bến xe Lam Hồng Giường nằm 46 chỗ 0
Lộc Thủy 00:00 - 13:00
Thời gian: 13:00
Đường tránh TP Huế Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 0
Lộc Thủy 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Đường tránh TP Huế Nha Trang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 0
Lộc Thủy 00:00 - 11:00
Thời gian: 11:00
Đường tránh TP Huế Phan Rang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 0
Lộc Thủy 00:00 - 16:00
Thời gian: 16:00
Đường tránh TP Huế Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 46 chỗ 0