Đức Trọng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đức Trọng ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hà Tuyên 07:25 - 06:05
Thời gian: 22:40
Đức Trọng Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 720.000
Điền Linh 03:45 - 20:55
Thời gian: 17:10
Đức Trọng Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 500.000
Điền Linh 20:25 - 05:40
Thời gian: 09:15
Đức Trọng Quảng Ngãi Giường nằm 44 chỗ 300.000
Điền Linh 03:45 - 02:30
Thời gian: 22:45
Đức Trọng Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hà Tuyên 07:25 - 12:15
Thời gian: 04:50
Đức Trọng Tuy Hòa Giường nằm 44 chỗ 300.000
Nguyễn Kim 13:50 - 19:20
Thời gian: 05:30
Đức Trọng Ngã ba Dầu Giây Ghế ngồi hạng thương gia 21 chỗ 389.000
Thành Công (Lâm Đồng) 06:45 - 15:55
Thời gian: 09:10
Đức Trọng Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 300.000
Điền Linh 20:25 - 21:20
Thời gian: 00:55
Đức Trọng Bắc Giang Giường nằm 44 chỗ 700.000
Hà Tuyên 07:25 - 05:35
Thời gian: 22:10
Đức Trọng Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 720.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 06:45 - 12:15
Thời gian: 05:30
Đức Trọng Bến Xe Bình Dương Samco 28 chỗ 180.000
Điền Linh 03:45 - 05:20
Thời gian: 01:35
Đức Trọng Hà Nội Giường nằm 44 chỗ 650.000
Hà Tuyên 07:25 - 01:35
Thời gian: 18:10
Đức Trọng Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hà Tuyên 07:25 - 17:50
Thời gian: 10:25
Đức Trọng Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 490.000
Điền Linh 03:45 - 19:25
Thời gian: 15:40
Đức Trọng Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 500.000
Hà Tuyên 07:25 - 20:25
Thời gian: 13:00
Đức Trọng Huế Giường nằm 44 chỗ 520.000
Hà Tuyên 07:25 - 19:00
Thời gian: 11:35
Đức Trọng Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 490.000
Nguyễn Kim 13:50 - 16:40
Thời gian: 02:50
Đức Trọng Định Quán Ghế ngồi hạng thương gia 21 chỗ 389.000
Điền Linh 20:25 - 23:20
Thời gian: 02:55
Đức Trọng Lạng Sơn Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 03:45 - 05:50
Thời gian: 02:05
Đức Trọng Bắc Ninh Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 20:25 - 18:40
Thời gian: 22:15
Đức Trọng Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 550.000
Hà Tuyên 07:25 - 06:15
Thời gian: 22:50
Đức Trọng Đồng Văn Giường nằm 44 chỗ 720.000
Điền Linh 20:25 - 14:35
Thời gian: 18:10
Đức Trọng Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 20:25 - 06:50
Thời gian: 10:25
Đức Trọng Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 350.000
Điền Linh 03:45 - 06:50
Thời gian: 03:05
Đức Trọng Thái Nguyên Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 20:25 - 09:25
Thời gian: 13:00
Đức Trọng Huế Giường nằm 44 chỗ 400.000
Điền Linh 20:25 - 08:00
Thời gian: 11:35
Đức Trọng Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 350.000
Thành Công (Lâm Đồng) 18:45 - 02:55
Thời gian: 08:10
Đức Trọng Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 250.000
Điền Linh 20:25 - 01:30
Thời gian: 05:05
Đức Trọng Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 850.000
Hà Tuyên 07:25 - 14:00
Thời gian: 06:35
Đức Trọng Bình Định Giường nằm 44 chỗ 390.000
Điền Linh 03:45 - 00:20
Thời gian: 20:35
Đức Trọng Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 20:25 - 19:10
Thời gian: 22:45
Đức Trọng Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 550.000
Hà Tuyên 07:25 - 23:05
Thời gian: 15:40
Đức Trọng Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 580.000
Hà Tuyên 07:25 - 16:40
Thời gian: 09:15
Đức Trọng Quãng Ngãi Giường nằm 44 chỗ 390.000
Hà Tuyên 07:25 - 04:35
Thời gian: 21:10
Đức Trọng Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 670.000
Cảnh Hoa 17:40 - 02:55
Thời gian: 09:15
Đức Trọng Bến xe Gò Công Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 05:45 - 10:25
Thời gian: 04:40
Đức Trọng Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 05:45 - 14:55
Thời gian: 09:10
Đức Trọng Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 300.000
Điền Linh 03:45 - 06:10
Thời gian: 02:25
Đức Trọng Bắc Giang Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 20:25 - 03:00
Thời gian: 06:35
Đức Trọng Bình Định Giường nằm 44 chỗ 250.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 05:45 - 11:15
Thời gian: 05:30
Đức Trọng Bến Xe Bình Dương Ghế ngồi 28 chỗ 180.000
Hà Tuyên 07:25 - 06:55
Thời gian: 23:30
Đức Trọng Hà Nội Giường nằm 44 chỗ 720.000
Điền Linh 20:25 - 19:20
Thời gian: 22:55
Đức Trọng Đồng Văn Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 20:25 - 12:05
Thời gian: 15:40
Đức Trọng Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 450.000
Hà Tuyên 07:25 - 21:35
Thời gian: 14:10
Đức Trọng Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 580.000
Điền Linh 20:25 - 17:40
Thời gian: 21:15
Đức Trọng Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 500.000
Điền Linh 20:25 - 01:15
Thời gian: 04:50
Đức Trọng Phú Yên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Nguyễn Kim 13:50 - 15:50
Thời gian: 02:00
Đức Trọng Phú Lâm Ghế ngồi hạng thương gia 21 chỗ 389.000
Điền Linh 03:45 - 09:25
Thời gian: 05:40
Đức Trọng Lạng Sơn Giường nằm 44 chỗ 850.000
Điền Linh 03:45 - 08:05
Thời gian: 04:20
Đức Trọng Bắc Kạn Giường nằm 44 chỗ 750.000
Điền Linh 03:45 - 03:30
Thời gian: 23:45
Đức Trọng Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 650.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 15:00 - 20:30
Thời gian: 05:30
Đức Trọng Bến Xe Bình Dương Ghế ngồi 28 chỗ 180.000
Điền Linh 20:25 - 20:30
Thời gian: 00:05
Đức Trọng Tuy Lai Giường nằm 44 chỗ 500.000
Điền Linh 03:45 - 23:25
Thời gian: 19:40
Đức Trọng Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 550.000
Điền Linh 03:45 - 15:00
Thời gian: 11:15
Đức Trọng Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 400.000
Điền Linh 20:25 - 10:35
Thời gian: 14:10
Đức Trọng Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 03:45 - 18:15
Thời gian: 14:30
Đức Trọng Huế Giường nằm 44 chỗ 450.000
Điền Linh 03:45 - 16:55
Thời gian: 13:10
Đức Trọng Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 400.000
Thành Công (Lâm Đồng) 17:45 - 01:55
Thời gian: 08:10
Đức Trọng Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 250.000
Điền Linh 03:45 - 11:35
Thời gian: 07:50
Đức Trọng Cao Bằng Giường nằm 44 chỗ 800.000
Điền Linh 20:25 - 21:00
Thời gian: 00:35
Đức Trọng Bắc Ninh Giường nằm 44 chỗ 700.000
Hà Tuyên 07:25 - 02:25
Thời gian: 19:00
Đức Trọng Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 600.000