Đồng Văn (Hà Nam)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đồng Văn (Hà Nam) ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Trung Limousine 04:30 - 06:45
Thời gian: 02:15
Đồng Văn (Hà Nam) Thái Bình Ghế ngồi 29 chỗ (70) 50.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Đồng Văn (Hà Nam) Nam Định Ghế ngồi 29 chỗ (70) 40.000