Đô Lương

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đô Lương ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Dũng Anh 14:30 - 15:30
Thời gian: 01:00
Đô Lương Bến Xe Khách Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 550.000
Dũng Anh 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Đô Lương Bến xe Bình Sơn Giường nằm 44 chỗ 320.000
Dũng Anh 15:00 - 21:00
Thời gian: 06:00
Đô Lương Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 200.000
Dũng Anh 15:00 - 02:00
Thời gian: 11:00
Đô Lương Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 250.000
Dũng Anh 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Đô Lương Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 210.000
Dũng Anh 15:00 - 00:00
Thời gian: 09:00
Đô Lương Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 230.000