Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đà Nẵng ngày 06/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 05:55
Thời gian: 16:55
Đà Nẵng Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 270.000
Thiên Trung 20:45 - 08:55
Thời gian: 12:10
Đà Nẵng VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 350.000
Thiên Trung 21:45 - 09:55
Thời gian: 12:10
Đà Nẵng VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 350.000
Hải Sơn 18:00 - 00:00
Thời gian: 06:00
Đà Nẵng Bến Xe Quy Nhơn Limousine 34 phòng 340.000
Hải Sơn 18:00 - 20:30
Thời gian: 02:30
Đà Nẵng Cầu Trà Khúc Limousine 34 phòng 340.000