Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đà Nẵng ngày 20/02/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Sơn 18:00 - 20:30
Thời gian: 02:30
Đà Nẵng Cầu Trà Khúc Limousine 34 phòng 340.000
Liên Hưng 16:30 - 02:00
Thời gian: 09:30
Đà Nẵng Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 308.000
Liên Hưng 16:30 - 22:00
Thời gian: 05:30
Đà Nẵng Qui Nhơn QL1A Giường nằm 45 chỗ 308.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 17:00 - 00:30
Thời gian: 07:30
Đà Nẵng Tuy Hòa Limousine 34 giường 340.000
Liên Hưng 16:30 - 01:30
Thời gian: 09:00
Đà Nẵng Vạn Ninh, Vạn Giã Giường nằm 45 chỗ 308.000
Hải Sơn 18:00 - 00:00
Thời gian: 06:00
Đà Nẵng Bến Xe Quy Nhơn Limousine 34 phòng 340.000
Liên Hưng 16:30 - 19:30
Thời gian: 03:00
Đà Nẵng Quảng Ngãi QL 1A Giường nằm 45 chỗ 308.000
Hải Sơn 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Đà Nẵng Nha Trang Limousine 34 phòng 340.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Đà Nẵng Đà Lạt Limousine 34 giường 340.000
Thiên Trung 21:45 - 09:55
Thời gian: 12:10
Đà Nẵng VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 350.000
Quốc Thưởng 12:00 - 17:30
Thời gian: 05:30
Đà Nẵng Kon Tum Giường nằm 46 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:30 - 00:00
Thời gian: 07:30
Đà Nẵng Tuy Hòa QL1A Giường nằm 45 chỗ 308.000
Liên Hưng 16:30 - 03:00
Thời gian: 10:30
Đà Nẵng Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 308.000
Quốc Thưởng 12:00 - 01:30
Thời gian: 13:30
Đà Nẵng Đak Nông Giường nằm 46 chỗ 500.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 13:00 - 05:55
Thời gian: 16:55
Đà Nẵng Đà Lạt Giường nằm 41 chỗ 270.000