Đà Lạt

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đà Lạt ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thanh Thủy - Đà Lạt 14:00 - 06:30
Thời gian: 16:30
Đà Lạt Đại Lộc Giường nằm 41 chỗ 250.000
Quốc Bảo 12:00 - 23:00
Thời gian: 11:00
Đà Lạt Quãng Ngãi Giường nằm 44 Chỗ 260.000
Quốc Bảo 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Đà Lạt Phú Yên Giường nằm 44 Chỗ 220.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Đà Lạt Vp Nha Trang Ghế ngồi 45 chỗ 99.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Đà Lạt Mũi Né Ghế ngồi 45 chỗ 99.000
Vy Vân 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Đà Lạt Trạm Quận 10 Limousine 9 chỗ (VIP) 250.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Đà Lạt Quãng Ngãi Giường nằm 41 chỗ 230.000
Phúc Thuận Thảo 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Đà Lạt Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Đà Lạt Vp Nha Trang Ghế ngồi 29 chỗ 119.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:30 - 11:00
Thời gian: 03:30
Đà Lạt Mũi Né Ghế ngồi 45 chỗ 99.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 14:00 - 04:30
Thời gian: 14:30
Đà Lạt Quãng Nam Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 14:00 - 21:00
Thời gian: 07:00
Đà Lạt Tuy Hòa Giường nằm 41 chỗ 230.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Đà Lạt Vp Nha Trang Ghế ngồi 45 chỗ 99.000
Phúc Thuận Thảo 19:00 - 03:50
Thời gian: 08:50
Đà Lạt Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 220.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 14:00 - 06:00
Thời gian: 16:00
Đà Lạt Vĩnh Điện Giường nằm 41 chỗ 250.000
Quốc Bảo 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Đà Lạt Bến xe Đông Hà Giường nằm 44 Chỗ 420.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 14:00 - 07:00
Thời gian: 17:00
Đà Lạt Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 14:00 - 23:00
Thời gian: 09:00
Đà Lạt Quy Nhơn Giường nằm 41 chỗ 230.000
Vy Vân 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Đà Lạt Vũng Tàu Limousine 9 chỗ (VIP) 250.000
Thanh Thủy - Đà Lạt 14:00 - 05:00
Thời gian: 15:00
Đà Lạt Tam Kỳ Giường nằm 41 chỗ 250.000
Quốc Bảo 12:00 - 03:00
Thời gian: 15:00
Đà Lạt Bến Xe Phía Nam Giường nằm 44 Chỗ 350.000
Quốc Bảo 12:00 - 01:00
Thời gian: 13:00
Đà Lạt Đà Nẵng Giường nằm 44 Chỗ 280.000
Phúc Thuận Thảo 07:00 - 15:50
Thời gian: 08:50
Đà Lạt Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 220.000
Vy Vân 10:00 - 17:00
Thời gian: 07:00
Đà Lạt Trạm Quận 10 Limousine 9 chỗ (VIP) 250.000
Quốc Bảo 12:00 - 00:00
Thời gian: 12:00
Đà Lạt Quãng Nam Giường nằm 44 Chỗ 260.000
Phúc Thuận Thảo 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Đà Lạt Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
TheSinhTourist (Sinh Cafe) 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Đà Lạt Vp Nha Trang Ghế ngồi 29 chỗ 119.000
Quốc Bảo 12:00 - 21:00
Thời gian: 09:00
Đà Lạt Bình Định Giường nằm 44 Chỗ 240.000