Cửa Ông

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Cửa Ông ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Sơn Anh 09:00 - 19:10
Thời gian: 10:10
Cửa Ông Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Việt Sơn Anh 09:00 - 23:40
Thời gian: 14:40
Cửa Ông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 300.000
Việt Sơn Anh 09:00 - 01:40
Thời gian: 16:40
Cửa Ông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 350.000
Việt Sơn Anh 09:00 - 02:40
Thời gian: 17:40
Cửa Ông Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 400.000
Việt Sơn Anh 09:00 - 20:40
Thời gian: 11:40
Cửa Ông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 250.000
Việt Sơn Anh 09:00 - 04:40
Thời gian: 19:40
Cửa Ông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 500.000