Chợ Bà Hom

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Chợ Bà Hom ngày 08/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lộc Thủy 04:00 - 04:30
Thời gian: 00:30
Chợ Bà Hom Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 550.000
Lộc Thủy 04:00 - 23:30
Thời gian: 19:30
Chợ Bà Hom Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 46 chỗ 450.000
Lộc Thủy 04:00 - 06:00
Thời gian: 02:00
Chợ Bà Hom Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 600.000
Lộc Thủy 04:00 - 03:00
Thời gian: 23:00
Chợ Bà Hom Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 550.000
Lộc Thủy 04:00 - 09:30
Thời gian: 05:30
Chợ Bà Hom Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 600.000