Chiêm Hóa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Chiêm Hóa ngày 20/04/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hà Tuấn 12:30 - 17:00
Thời gian: 04:30
Chiêm Hóa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 130.000
Hà Tuấn 13:00 - 17:30
Thời gian: 04:30
Chiêm Hóa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 130.000