Cây xăng Hòa Xuân Tây

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Cây xăng Hòa Xuân Tây ngày 14/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thành Ban 18:05 - 04:35
Thời gian: 10:30
Cây xăng Hòa Xuân Tây AEON MAll Bình Dương Canary Giường nằm 40 chỗ 290.000
Thành Ban 18:05 - 05:25
Thời gian: 11:20
Cây xăng Hòa Xuân Tây Bến xe khách thị xã Bến Cát Giường nằm 40 chỗ 290.000
Nam Tiên 18:25 - 03:55
Thời gian: 09:30
Cây xăng Hòa Xuân Tây Bến xe Miền Đông Giường Nằm 44 chỗ 220.000
Thành Ban 18:05 - 03:35
Thời gian: 09:30
Cây xăng Hòa Xuân Tây Khu công nghiệp Amata Giường nằm 40 chỗ 290.000
Thành Ban 18:05 - 04:50
Thời gian: 10:45
Cây xăng Hòa Xuân Tây Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 290.000