Cầu Vượt Gia Nghĩa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Cầu Vượt Gia Nghĩa ngày 14/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Gia Võ 21:45 - 02:00
Thời gian: 04:15
Cầu Vượt Gia Nghĩa AEON MAll Bình Dương Canary Giường nằm 44 chỗ 170.000
Văn Năm 09:10 - 09:25
Thời gian: 00:15
Cầu Vượt Gia Nghĩa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 750.000
Gia Võ 21:45 - 02:35
Thời gian: 04:50
Cầu Vượt Gia Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 44 chỗ 170.000
Gia Võ 21:45 - 03:05
Thời gian: 05:20
Cầu Vượt Gia Nghĩa Bãi xe Nhật Tảo Giường nằm 44 chỗ 170.000
Văn Năm 09:10 - 12:25
Thời gian: 03:15
Cầu Vượt Gia Nghĩa Bến xe khách Cẩm Khê Giường nằm 44 chỗ 750.000